Beduinerna i Södra Israel

I Negev-öknen i södra Israel bor beduiner och de kallas sig själva för Naqab. De är semi-nomader med boskapsskötsel, betesmarker och jordbruk. Före bildandet av Israel 1948 levde 92 000 beduiner i Nege För närvarande finns ca 200 000 i Israel inklusive 80 – 90 000 som bor i 35 icke-erkända byar med ständigt hot från myndigheterna om förflyttning. Före…

Continue reading

Vi är bättre än det här.

Traces of Racial Exception: Racializing Israeli Settler Colonialism är bok av Dr Ronit Lentin, associate professor of sociology,  Trinity College, Dublin Recensioner av boken Lentin försöker förstå och förklara sammankopplingen mellan de olika beståndsdelarna i Israels permanenta krig mot palestinierna, bosättarkolonialism, ras och självproklamerad utvaldhet inom en rik och sofistikerad teoretisk ram. Lentins bok visar att förståelsen för den israeliska…

Continue reading

Fördrivning av palestinier 1948 döljs

Good Shepherd Collective på Facebook redogör för hur ett israeliskt hemligt försvarsdepartement – DSDE – olagligt tar bort filer och dokument i olika arkiv. Rapporten uppföljdes av tidningen Haaretz Weekend Magazin och har lett till en livlig debatt om i vilken utsträckning staten tystar obekväma berättelser. Många rensade dokument handlar om utdrivningen av palestinier under 1948 års krig. För första…

Continue reading

Dagens Israel

Jag har funnit en mycket hård beskrivning om förhållanden i Israel idag från en journalist på de israeliska tidningen Haaretz och publicerad av” Jews for Justice for Palestinians” 1 juli 2019. Det är väl en sida som många i Israel inte skulle hålla med om, men jag tror det behövs för att Israel ska bli ett bättre civiliserat samhälle. Amira…

Continue reading

Trumps fredsplan

Jag har gjort ett sammandrag på svenska av ett inlägg från Jonathan Cook, Global Reserach. Trumps fredsplan har, liksom dess föregångare, konstruerats för att misslyckats. I decennier har fredsplaner ställt omöjliga krav på palestinierna och tvingat dem att avvisa de villkor som erbjuds och därmed gett Israel förevändning att ta för sig och utvidga sitt hemland. Ju mer de har…

Continue reading

Obegriplig fredsplan

Kurshners obegripliga plan för fred mellan Israel och Palestina innebär att det ska satsas 55 miljarder dollar till palestinierna på Västbanken och Gaza samt Egypten, Libanon och Jordan. Det är oklart hur den ska finansieras och den ska byggas upp under pågående och utökat ockupation och annektering. Det är oklart hur det ska finansieras och någon politisk lösning på konflikten…

Continue reading

Hur staten Israel kom till.

Palestina ingick sedan 1516 i det Osmanska riket, som var ett mycket stort rike med många religioner, seder och bruk. År 1982 bodde där 500 000 palestinska araber, 50 000 kristna araber och 25 000 palestinska judar. Sedan år 135 har judar hållit både andlig och reell kontakt med Jerusalem. År 1847 skapades den Sionistiska världsrörelsen med syfte att etablera…

Continue reading

Bosättningar och vägar

Efter 1967 har Israel byggt mängder av bosättningar på Västbanken. Med avsikt att uppnå demografiska och geografiska fördelar visavi palestinierna. I början angavs militära behov ,men 1979 uppfann Israel lag som kunde klassificera palestinsk mark för ”statligt land”. Nu har de annekterat 120 000 hektar statligt land (22% av Västbanken) och byggt hundratals bosättningar. På 1980-1990 talen byggde Israel dessutom…

Continue reading

Humanitär situation i Gaza

FN:s kontor för samordning av humanitära frågor på ockuperat palestinskt territorium gav i oktober 2011 ut ett faktablad om situationen på Gazaremsan. Gaza-blockaden (genom marken, luften och havet) är ett förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter i strid med internationell rätt och utgör en kollektiv bestraffning. Den humanitära situationen fortsätter vara bräcklig. Exporten är strikt begränsad och inskränkt till jordbruksprodukter till…

Continue reading