Natos målsättning

Jan Öberg har publicerati ett par inlägg om Nato, som jag informerar om här. https://steigan.no/2019/04/nato-en-olaglig-organisation-med-allvarliga-psykologiska-problem/ och https://transnational.live/2019/04/02/nato-at-70-an-unlawful-organisation-with-serious-psychological-problems/ I maj 1955 grundades NATO, sex år senare kom Warszawapakten. Nato kom att existera för att motverka Sovjetunionen och borde förstås ha lagts ned när Sovjet upplöstes. Natos har sina fördrag och stadgar. Och har åtagit sig att följa FN-stadgan. I Artikel 1…

Continue reading

Geopolitik, krig och hyckleri

Har kommit på ett inlägg från bloggaren Lars Bern om ”Globalisternas egen krigsmaskin. Jag gör en sammanfattning En vanlig föreställning är att USA med sin enorma krigsmakt och underrättelseapparat står för försvaret av demokrati och en fri värld. Men det är en helt galen föreställningen, att den amerikanska maktapparaten med uppåt tusen militära baser och tiotusentalsagenters runt om i världen…

Continue reading