Beduinerna i Södra Israel

I Negev-öknen i södra Israel bor beduiner och de kallas sig själva för Naqab. De är semi-nomader med boskapsskötsel, betesmarker och jordbruk. Före bildandet av Israel 1948 levde 92 000 beduiner i Nege För närvarande finns ca 200 000 i Israel inklusive 80 – 90 000 som bor i 35 icke-erkända byar med ständigt hot från myndigheterna om förflyttning.

Före bildandet av Israel 1948 ägde beduinerna mark i ett tydligt definierat traditionellt system för individuellt och kommunalt markägande. Sedan 1948 har den israeliska regeringen infört politiska riktlinjer för att ta över beduinmarken. Beduinerna tvingades till ett litet område i Negev, ett område som är drygt 11% av deras tidigare yta.

Vid 1948 års krig sjönk befolkningen från 92 000 till 11 000, som representerade 19 av de 95 stammar som levde i området.

Mellan 1948 och 1966 antog Israel lagar som gjorde det möjligt för staten att konfiskera stora områden av beduinmark för jordbruk, skapade naturreservat och militära zoner. T ex innebar 1953 års jordförvärvslag rätt att konfiskera mark om landägaren inte ägde marken vid tillfället. Eftersom Israel fördrivit människor från sina traditionella hem, registrerades stora mängder beduinmark som statligt land. Många upptäckte att de hade förlorat sitt land, när de försökte återvända.

År 1965 kom en plan för Negevs utveckling och urbanisering genom planerings- och bygglagen. Ingen representant från beduinerna deltog i denna planeringsprocess. Planen förklarade det mesta av marken som statligt ägda fastigheter. Hus eller andra byggnader som byggdes där betraktades som olagliga. Olicensierade byggnader kunde inte kopplas till vatten eller el.

Under 1960-talet flyttade regeringen ”Bedouin” till kåkstäder. Totalt 10 stycken byggdes. Myndigheterna använde olika taktik, i vissa fall tvång, för att flytta människor till dessa kåkstäder vilka är de fattigaste i Israel.

”Bedouin” och den ockuperade Västbanken har blivit föremål för en serie brott mot de mänskliga rättigheterna, inkl. fördrivning, sedan Israel etablerats 1948. De har klassificerats som säkerhetshot och ockupanter på statligt land. Efterföljande israeliska regeringar har försökt expropriera deras land och förvisat dem till kåkstäder. Israel vägrar erkänna dom som ursprungsbefolkning och undanhåller därigenom ursprungsbefolkningar rättigheter enligt internationell folkrätt.

Informationen hämtad härifrån

Läs också om detta på sidan NAKBA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *