Hur staten Israel kom till.

Palestina ingick sedan 1516 i det Osmanska riket, som var ett mycket stort rike med många religioner, seder och bruk. År 1982 bodde där 500 000 palestinska araber, 50 000 kristna araber och 25 000 palestinska judar. Sedan år 135 har judar hållit både andlig och reell kontakt med Jerusalem.

År 1847 skapades den Sionistiska världsrörelsen med syfte att etablera en judisk stat. Den första sionistiska kolonin i Palestina grundades år 1878 och 1882 anlände den första vågen bosättare.

Vid Osmanska rikets sönderfall tog Storbritannien 1914 makten över området och sionisterna fick löfte av brittiske utrikesministern i ett brev 1917 att få upprätta ett judiskt ”nationellt hem”. Samtidigt lovade britterna araberna självständighet om de stödde dem under första världskriget, men araberna sviks efter krigets slut. Judar invandrade i olika omgångar till Palestina.

Araberna blir besvikna och inser att de riskerar att förlora sitt land där de bott i tusentals år. De protesterar på olika sätt, men vinner inte gehör hos kolonialmakterna främst Frankrike och Storbritannien.

Den sionistiska rörelsen arbetar målmedvetet på olika plan för att nå sitt mål en judisk stat. År 1937 blossar revolt upp med strider mellan arabiska gerillaförband och brittiska trupper som får hjälp av judiska bosättare. Motståndet krossas och gerillan avväpnas. Araberna lovas av britterna att de ämnar upprätta en självständig palestinsk stat i vilken araber och judar ska dela på styret för att skydda båda samfundens grundläggande intressen. Men återigen krossas arabernas förhoppningar.

Storbritannien drar sig tillbaka från Palestina och det blir ett mandat inom FN och beslutar att ´mandatet delas i en judisk och en arabisk del.

Den 14 maj 1948 lämnar Storbritannien Palestina och samma dag utropar sionisterna staten Israel. De omgivande arabstaterna kommer till palestiniernas hjälp, men inget militärt avgörande nås.

I början av 1949 ingick Israel vapenstillestånd med de omgivande arabstaterna men fred har aldrig slutits och gränserna aldrig definierats. Den elfte maj blir staten Israel medlem i FN:

Mer detaljerad informerad information finns på sidan Staten Israels skapelse

Info hämtad från Henrik Lindes text 1991 om Palestinas historia. Den är i tre delar och publiceras nu i bloggen lindelof.nu 2019. Av Henrik Linde• 2019-03-08 •  Länk 1 Länk 2 Länk 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *