Libyen, läget 2019

Före Nato-kriget 2011 hade Libyen den högsta levnadsstandarden i Afrika Jag har gjort en kort översättning och sammanfattning av ett inlägg på Global Research, om dagens situation i Libyen efter Natos våldsamma och olagliga attack 2011, vilken planerades och arrangerades månader i förväg? Den utgör ett internationellt brott, Genom att använda våld förvandlades en fredlig situation till en pågående våldsam…

Continue reading