Beduiner i Södra Israel

Jag är intresserad av hur de inhemska palestinierna har det i staten Israel. En grupp är beduiner som sedan urminnes tider levt Negev-öknen. Annars hör man bara om förhållandena på Västbanken och Gazaremsan. Jag har en källa https://www.refworld.org/country,,,,ISR,,5ba34aff7,0.html. Minority Rights Group International – MRG Varifrån denna text är hämtad. Mer info efter texten.

Jag har ena annan källa. My Jewish Learning. Den versionen skiljer sig på flera punkter från nedanstående text. Den kan läsas här.

Texten

Idag är beduiner nästan tre procent av Israels befolkning. Historiskt sett har beduiner varit nomadiska eller semi-nomadiska stammar, som reser till betesmarker så att andra områden kan återhämta sig. De organiserar sig i klaner av storfamiljer. Det är inte ovanligt att en beduin-man fostrar flera dussin barn med olika fruar.

Under 1800-talet och 1900-talet levde de under turkisk och brittisk ockupation och de fick relativt ostört leva sin som det ansågs omoderna livsstil.

Allt förändrades vid Israel’s självständighetskrig 1948 då egyptiska och saudiarabiska styrkor invaderade Israel och gjorde Negev till ett slagfält. 90 000 beduiner flydde till Egypten eller Jordanien, och i slutet av 1948 stannade endast 11 000 i öknarna i södra Israel.

Den nyblivna staten såg Negev som ett potentiellt område för tillväxt oh utveckling. Israel fortsatte med den politik som inleddes under kolonialtiden, då det osmanska riket och de brittiska myndigheterna inte accepterade beduinernas krav på markägande.

Eftersom Negev utgör 60 procent av Israels totala landmassa är det inte förvånande att varje israelisk regering sedan 1948 har försökt att bevara Negevs jord för framtida utveckling och ignorera Bedouins krav på området.

Urbanizing the Bedouin

Beduinexperten Dr Clinton Bailey på Harry S Truman Institut vid hebreiska universitetet i Israel, konstaterar att Israel var de första att intressera sig för beduinerna, bevilja dem medborgarskap, utbildning, medicinsk vård och tillgång till de sociala förmåner som varje israelisk medborgare åtnjuter sedan genomförandet av Lagen om Försäkringsskydd från 1953. Men Bailey menar att Israels regeringspolitik aldrig anpassats tillbeduinernas behov eller önskemål. Det visar sig främst vid Israels långsiktiga strategi att försöka urbanisera beduinbefolkningen. I slutet av1960 och tidigt 1970 började Israels regering tvinga beduinerna att bosätta sig i sju städer i norra Negev. Issraels mål var att göra det lättare att tillhandahålla grundläggande tjänster och modernisera befolkningen liksom att försöka förhindra beduinerna att sprida sig ut över Negev och blockera utvecklingen av nya judiska samhällen.

Idag bor ungefär hälften av Negevs beduinfolk i dessa städer, som byggts utan noggrann planering eller medverkan från beduinernas ledare. De återstående 50% föredrar att fortsätta leva sin traditionella livsstil under dåliga förhållanden i 45 icke-erkända byar, som inte är anslutna till de nationella el-, avlopps- eller vattensystemen.

Contemporary Social Issues Samtida sociala frågor

Politiker och underrättelsetjänster i Israel betraktar idag med bestörtning hur städerna har blivit grogrund för brottslighet samt stigande islamisk fundamentalism. Tidigare har inte Islam varit framträdande hos beduinerna. Radikala islamister har sett möjlighet att expandera inom Israels gränser.

Beduinernas befolkningstillväxt hotar stabiliteten i Israels södra region. Beduinernas band med sina bröder i Syrien och Egypten ger upphov till andra säkerhetsproblem, eftersom beduin-identiteten tar en ny och mer radikal twist.

En av de mest känsliga ämnen är militärtjänst. Israeliska araber är befriade från judiska israelers obligatoriska militärtjänst, men sedan statens början har ett betydande antal beduiner frivilligt tjänat i Israels försvarsstyrkor. Men sedan den andra intifadan har islamistiska rörelsen börjat aktivt avråda beduiner att frivilligt ta värvning. Trots att de som väljer att gå med i armén har stora utbildningsmöjligheter och möjligheten att komma in i det israeliska samhället.

Som medborgare är beduinerna berättigade till förmåner från Israels föregivna (kvasi-) välfärdsstat. I staden Rahat får 79% av invånarna israeliska välfärdsbidrag, mestadels arbetslöshetsersättning. Israel uppmuntrar stora familjer och tilldelar ett bidrag för alla barn som är födda till israeliskt medborgarskap. Dessa bidrag är mycket vanliga i Rahat, där 65% av befolkningen är under 18 år.

Med en beduinbefolkning som fördubblas vart femtonde år har Meir Deutsch, boende i Negev och grundare av ”Regavim, National Land Protection Trust”, vars uppgift är att varna om beduinernas intrång (övertagande) av Negev, hävdat att ”även ett land som Australien skulle inte kunna ge dem tillräckligt med infrastruktur. ”

Samtidigt är hundratals israeliska medborgare aktiva i många icke-statliga grupper som arbetar för att se till att beduinernas utmaningar inte uppmärksammas. De är araber och judar, dedikerade till att skapa en bättre framtid för sina medborgare i Israel.

My Jewish Learning,

Ge möjlighet för alla intresserade av att lära sig mer om judiskt liv. De erbjuder tusentals artiklar, videor och andra resurser som hjälper dig att navigera i alla aspekter av judendom och judiskt liv. Organisationen startade 2003 och finns i Nordamerika.

Comments are closed.