Afrika

Recension i La Semaine Africaine, 15 juni 2018 om Afrikas svaga utveckling sedan självständigheten.

Vad hindrar då en god utveckling ännu 58 år efter självständighet och miljarder dollar i bistånd? Fyra olika skäl anges i boken enligt artikelförfattaren.

För det första saknas förmåga att bemästra militärteknik , organisations- och juridisk teknik. Det är tack vare denna förmåga Västvärlden dominerar.

För det andra finns ingen stat värd namnet. Man skulle kunna kalla det undermålig samhällsstyrning.

För det tredje hindras Afrikas utveckling av de trick och undanflykter Västmakterna använder i form av transnationella storföretag och andra internationella organisationer som fortsätter att bestjäla Afrika. Trots självständigheten är kontinenten fortsatt hänskjuten till att vara leverantör av råvaror i en mångskiftande internationell arbetsuppdelning.
Genom valutasystemet CFA (Communauté financière Africaine), där bl a Kongo ingår och som domineras av Frankrike, vidmakthåller Världsbanken, Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen på ett annorlunda sätt koloniseringen.

För det fjärde är det svårt att definiera utveckling eftersom man måste ta hänsyn till interaktionen mellan olika faktorer för att göra en tillfredsställande analys av de afrikanska svagheterna. Var och ens vikt varierar efter situationen och tillfället.
Trots sin instängdhet i neokolonialismens tvångströja har Afrika möjligheten att lämna den, men det är på villkor att de själva blir medvetna om sitt ansvar.

Här slutar artikeln med att nämna att författaren skrivit tre andra böcker bl a ”Valeurs culturelles et échec de l’aide au développement.”

Bokens författare är en kongoles från Brazzaville Jean-Placide Keza, fil kand i ekonomi, lärare och forskare.

Comments are closed.