Dansk om kolonialismen

Avkolonialiseringen var en historisk katastrof.

Krönika av Thorkild Kjærgaard i Politiken 3/1 2016 (!).

Från 1400-talet med tryckerikonsten blev det ett väldigt uppsving för europeisk civilisation i världen. Men eftersom kolonialfolken hade underlägsen social och kulturell förmåga att utveckla sina samhällen blev det oundvikligt att européerna skulle kolonisera de underlägsna vildarna.

Kolonisering var ett storslaget försök att på ett icke-destruktiv fredligt sätt överföra européernas överlägsna kultur till alla delar av världen. Om inte koloniseringen kommit skulle alla ha mött samma öde som indianerna i Amerika och aboriginerna i Australien.

Och de europeiska kolonialmakterna talade vid början av 1900-talet stolta om sin lyckade kolonisering. Och att på 100 års sikt skulle de koloniserade områdena vara självständiga och välfungerande. Kolonialism innebar möjlighet till en multikulturell europeisk-afrikansk-asiatisk symbios. som på längre sikt skulle leda till att afrikanska och asiatiska länders lycka och självständighet.

Det var USA och Sovjetunionen som hindrade européernas insats i Afrika och Asien och därmed förvandlade hälften av klotets länder till dysfunktionella u-länder. Den nuvarande flyktingströmmen är ett resultat av den forcerade avkoloniseringen 1945. Nu har dessa stater inte en chans att klara sig. De är ”failed states”

Kommentarer

Kjaergaard hänvisar till Leopolds Kongostaten som sedan blev Belgiska Kongo. Som ett framgångsexemplar. I själva verket fanns där välfungerande lokala samhällen, som slogs sönder av kolonialmakten. Splittring och våldsmetoder var omfattande. Verkligen skrattretande att han tror att kolonialisterna var där för att sprida en fredlig och framgångsrik civilisation.

Kolonialgränser sammanförde stora grupper i en koloni och därmed kunde man splittra grupper mot varandra. Den lilla koloniala eliten kunde härska utan hänsyn till befolkningen. De militära insatserna har spelat en stor destruktiv roll.

Kina var den dominerande civilisationen i världen till dess Europa tog över. Europa var smutsigt och underutvecklat.

 Thorkild Kjaergaard är ju dansk så man blir ju inte förvånad. Är det sådana här som allt fler i Sverige börjar likna?

Comments are closed.