Ryssland ställer ultimatum 21 dec 2021

I onsdags 15/12 2021 överlämnades i Moskva till USA:s biträdande utrikesminister Karen Donfried som kommit på blixtvisit ett ryskt förslag om säkerhetsfördrag med väst. På fredagen 17e offentliggjordes innehållet som här nedan återges i sin helhet. Förslag 1 Förslag till fördrag USA-RysslandAmerikas förenta stater och Ryska federationen, nedan kallade ”parterna”, vägledda av principerna i Förenta nationernas stadga, 1970 års deklaration…

Continue reading

Ryssland, väst och informationskriget

Ryssland, väst och informationskriget.I en artikel i Asiantimes pååekas att berättelser och offentlig diplomati spelar en roll för att forma krisen mellan Ryssland och Ukrainaav Aditya Pareek 24 januari 2022 Rädsla för att krig ska bryta ut mellan Ryssland och Ukraina har dominerat rubrikerna i den internationella pressen. Informationskrigföring är en obestridlig verklighet av moderna konflikter, och dess inverkan är…

Continue reading

Västs försök att underminera

Från blogg: FRIDAY magazine Wasts försök att undergräva andra är inte längre hemligt: ​​studeraAv Nury Vittachi 31 januari 2022AMERIKA:S ÖPPNA OCH DOLDA aktioner för att sabotera andra samhällen samtidigt som de hävdar att de sprider liberal demokrati kommer sannolikt att bli uppenbara för människor runt om i världen, säger en ny studie. Det är uppenbart att USA och dess allierade…

Continue reading

Europeisk slavhandel

11 feb 2022 FB Kotka Mario Soursa Den europeiska slavhandeln i Afrika är ett av de största brotten i mänsklighetens historia. Afrika folk tvingades till ett liv utan rättigheter där kultur och utveckling var förbjuden. Slavhandeln medförde den största folkvandringen i mänsklighetens historia. De europeiska slavhandlarna berövade den afrikanska kontinenten miljoner människor och hindrade utveckling i 500 år. Ändå finns…

Continue reading

Geopolitik

Exclusive to OpEdNews 3 feb 2022 Geopolitik är uppfattningen att geografi bestämmer världens historia. Till stor del innebär geopolitik att civilisationer hämtar styrka från en paranormal bas centrerad på jorden, dess mylla och andra resurser. Det är geopolitisk makt som styr den härskande eliten, och resultatet bestäms av geografi. Detta förnekar inte individens roll. Snarare kom de samhällen och ledare…

Continue reading

Det säkerhetspolitiska läget

Det säkerhetspolitiska läget och Sverige. Inlägg på Global Politics 1 februari 2022 Sven Hirdan I det spända säkerhetspolitiska läge som idag råder mellan Ryssland och USA/NATO måste Sveriges främsta uppgift var att söka bidra till att minska spänningarna och därmed även krigsrisken för vårt land. 1 NATO löfte om tillbakadragning Ryssland har för andra gången – den första var i…

Continue reading