Opartiska radiokorrespondenter

Synapze Anmälan av ett progam i serien Radiokorrespondenterna Ryssland och programserien i sin helhet för brott mot kravet på opartiskhet Lars Drake 23 mars 2023 (Anmälan av ett program i serien Radiokorrespondenterna Ryssland och programserien i sin helhet för brott mot kravet på opartiskhet – Synapze %) Rubriken för programmet är “Därför har Putin kört fast I östra Ukraina. Det…

Continue reading

Söndra och härska – kolonialism

Söndra och härska “Uppdelningen av Afrika 1880 – 1914” Henrik Wesseling 1992, svensk utgåva 2006. På den tiden ansåg många att Afrika saknade historia. 1880 fanns det knappast alls någon historieskrivning om Afrika. Så missuppfattningar kunde spridas obehindrat. En författare skriver “innan de kom i kontakt med européerna levde de flesta afrikaner i primitiva och barbariska samhällen, många av dem…

Continue reading

Ryssland ställer ultimatum 21 dec 2021

I onsdags 15/12 2021 överlämnades i Moskva till USA:s biträdande utrikesminister Karen Donfried som kommit på blixtvisit ett ryskt förslag om säkerhetsfördrag med väst. På fredagen 17e offentliggjordes innehållet som här nedan återges i sin helhet. Förslag 1 Förslag till fördrag USA-RysslandAmerikas förenta stater och Ryska federationen, nedan kallade ”parterna”, vägledda av principerna i Förenta nationernas stadga, 1970 års deklaration…

Continue reading

Ryssland, väst och informationskriget

Ryssland, väst och informationskriget.I en artikel i Asiantimes pååekas att berättelser och offentlig diplomati spelar en roll för att forma krisen mellan Ryssland och Ukrainaav Aditya Pareek 24 januari 2022 Rädsla för att krig ska bryta ut mellan Ryssland och Ukraina har dominerat rubrikerna i den internationella pressen. Informationskrigföring är en obestridlig verklighet av moderna konflikter, och dess inverkan är…

Continue reading

Västs försök att underminera

Från blogg: FRIDAY magazine Wasts försök att undergräva andra är inte längre hemligt: ​​studeraAv Nury Vittachi 31 januari 2022AMERIKA:S ÖPPNA OCH DOLDA aktioner för att sabotera andra samhällen samtidigt som de hävdar att de sprider liberal demokrati kommer sannolikt att bli uppenbara för människor runt om i världen, säger en ny studie. Det är uppenbart att USA och dess allierade…

Continue reading

Geopolitik

Exclusive to OpEdNews 3 feb 2022 Geopolitik är uppfattningen att geografi bestämmer världens historia. Till stor del innebär geopolitik att civilisationer hämtar styrka från en paranormal bas centrerad på jorden, dess mylla och andra resurser. Det är geopolitisk makt som styr den härskande eliten, och resultatet bestäms av geografi. Detta förnekar inte individens roll. Snarare kom de samhällen och ledare…

Continue reading

Det säkerhetspolitiska läget

Det säkerhetspolitiska läget och Sverige. Inlägg på Global Politics 1 februari 2022 Sven Hirdan I det spända säkerhetspolitiska läge som idag råder mellan Ryssland och USA/NATO måste Sveriges främsta uppgift var att söka bidra till att minska spänningarna och därmed även krigsrisken för vårt land. 1 NATO löfte om tillbakadragning Ryssland har för andra gången – den första var i…

Continue reading

Demokrati i Rysssland

Jag har hämtat från Global Politics om media och ensidighet. Det handlar om privata legosoldater. kommentar Johan de Naucler 25 december, 2021 At 16:01 En annan aspekt finns likaså: det finns bara två verksamma partier att rösta på till de amerikanska deputeradekamrarna; deras utrikespolitik är i princip alltid densamma. I Ryssland finns däremot mer än ett tiotal rikstäckande federala partier…

Continue reading

Ryssland och Kina

EDITORIAL Strategic Culture Foundation Ryssland, Kina en modell för mellanstatliga relationer och fred. December 17, 2021 LÄNK Ryssland och Kina är bevis på att en alternativ grund för internationella relationer är möjlig. Och lyckligtvis är båda starka nog att segra för fredens skull. För många observatörer runt om i världen är de uppriktiga samarbetsrelationerna mellan Ryssland och Kina inspirerande, just…

Continue reading

Sachs om US-krig i Afghanistan

Jeffery Sach har intervjuats om USA:s insats i Afghanistan de senaste 20 åren. JS har i 41 år arbetat över hela världen, Jag har, säger han, ”sett Vietnam, förödelsen i Kambodja, intervention i Central Amerika. Vi har sett krigen i Irak och Afghanistan. Vi har sett hemliga operationer som förstört Syrien. Det är nog. Jag är besviken på mitt land”…

Continue reading