USA militär närvaro i Afrika

USA:s militära närvaro i 22 afrikanska stater. En ny rapport publicerad i Sydafrikanska tidningen The Mail and Guardian LÄNK visar den militära närvaron i Afrika. 2019 fanns amerikanska specialoperativa styrkor aktiva i 22 afrikanska länder . USA har 6 000 militärer utspridda över hela kontinenten, vilket sällan erkänns offentligt varken av Washington eller av afrikanska regeringar. US Afrika Kommando (AFRICOM)…

Continue reading