Kongofristaten

Leopolds vålnad del 1

Jag gör ett referat av boken Kung Leopolds vålnad av Adam Hochschild 1998, som skildrar ett av de största folkmorden vi känner till. Men i Europa är det helt glömt. En grym verklighet som doldes av ädla, moraliskt goda och filantropiska argument.
Arkitekten till eländet var Leopold II kung i Belgien sedan 1865. Han var ofantligt rik och från sin tidiga ungdom fanatiskt inriktad på att skaffa en koloni någonstans kunna göra stora privata vinster. Han förstod att det inte gick att skaffa en koloni till sig själv. Därför förklarade han sig sakna vinningslystnad och vara engagerad helt oegennyttigt för att sprida civilisation och kristendom På 1800-talet var Europa upptaget med kapplöpningen om Afrika. Upptäcktsresande hyllades som stora hjältar och det rådde en allmän upphetsning inför alla de rikedomar som man anade fanns i Afrika. Land efter land skaffade sig kolonier över hela jorden. Leopold hade stora resurser och intrigerade fanatiskt bland dåtidens makthavare för att komma över en koloni.

Internationella Afrikasällskapet

Han bildade en filantropisk organisation, ”Internationella Afrikasällskapet” 1876, som åberopade humanitära grunder för att agera i Kongo. Sällskapet bildade nationella kommittéer, men efter ett år utan någon verksamhet upplöste Leopold sällskapet och bildade Internationella Kongo-kommittén med samma syfte som det tidigare. Den förklarade att målet var att göra slut på den arabiska slavhandeln i Afrika, få till stånd en moralisk upprustning samt främja vetenskap och forskning. Sällskapet skulle sträva efter att öppna kontinentens inre med posteringar av gäst-, forsknings- och pacificeringsbaser och skapa frihandel för europeiska staterna. Man skulle avskaffa slavhandeln, stifta fred mellan hövdingarna och ge dem rättvisa och opartiska skiljedomar.

Stanley

Upptäcktsresanden Stanely var herostratiskt berömd för sina upptäcktsresor i Afrika. När han mellan 1874 – 1877 korsade hela den afrikanska kontinenten från öster till väster, uppmärksammades det av Leopold och 1878 kunde han anställa Stanley på fem år för att arbeta med att skapa en stor koloni utmed hela Kongofloden, som sträcker sig från Viktoriasjön till Atlantkusten och avvattnar hela Kongobäckenet. Floden med alla dess bifloder är farbar i 1 126 mil. Leopold förstod att den makt som tog detta skulle kontrollera handeln i hela det enorma bäckenet. Ingen av de andra kolonialmakterna visade något intresse för detta väldiga området. De hade fullt upp med sina egna erövringar.

Kongofristaten

Leopold spred via betalda bulvaner dimridåer om sina filantropiska avsikter med en koloni i Kongobäckenet och många makthavare och andra betydelsefulla personer gick på det och ställde upp med moralisk support och pengar. Först Internationella Afrikasällskapet och därefter Internationella Kongosällskapet dolde effektivt hans girighet och maktlystnad. Leopold slöt bilaterala avtal med andra länder i sällskapens namn och fastställde gränser för ett enormt område. De andra länderna trodde att de gått med på en internationell koloni med handel öppen för de europeiska staterna. Men hej vad de bedrog sig. Men när väl fördragen var klara ändrade Leopold namnet till Kongofristaten 1885. Några sällskap med filantropiska motiv behövdes inte längre

Reflektion

Hur kunde Leopold så lura en hel värld. Alla europeiska stater var ute efter kolonier så det var ju inte något konstigt med det. Med sina ekonomiska resurser drev Leopold stora kampanjer med mutor till journalister, tidningsägare och makthavare.
Jag kommer att tänka på att idag har vi väldigt ojämn fördelning av rikedom. Någon procent äger över hälften av all förmögenhet i världen. Vad vet vi hur dessa pengar används och i vilket syfte? Ar det dimridåer nu som då?
nästa avsnitt

Kung Leopolds vålnad av Adam Hochschild 1998.

Comments are closed.