Geopolitik

Geopolitik fokuserar på politisk makt sammanlänkat med det geografiska utrymmet. I synnerhet territorialvatten och landterritorium i samband med den diplomatiska historien. Ämnena inom geopolitik inkluderar relationer mellan olika internationella politiska aktörers intressen.

Det handlar om kontroll av geografiskt känsliga områden som innehåller rika naturresurser. Eurasien står i centrum för stormakternas intressen. Kontinenten kontrollerar tre av världens mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner samt nästan automatiskt också Afrika. Eurasien har omkring tre fjärdedelar av världens kända energiresurser och 75% av jordens befolkning.

USA har sedan andra världskriget dominerat världen politiskt, ekonomiskt och militärt men ställs nu inför en förändrad komplex geopolitisk utveckling. Nya konkurrenter har identifierats främst Kina, men också Ryssland. En annan trend är ett post-kolonialt muslimsk politiskt uppvaknande. Det blir därför naturligt att vad USA och dess följeslagare EU, Japan och Australien gör kommer i centrum.

Jag avser följa utvecklingen med olika inlägg och försöka förstå lite av linjerna bakom det som sker.

USA:s militära centralkommandon spridda över världen. Det finns mellan 700 – 1000 olika militärbaser.

Nästa:  Stormakter och Geopolitik

Comments are closed.