Jemen

Kort information om Jemen.

Jemen är ett av världens äldsta bebodda områden med en komplex historia. Rivalitet har alltid rått mellan folken på höglandet i nord och kusten i syd, samt motsättningar mellan olika stammar.

Syd-Jemen 1967

I mitten av 1839 besatte Storbritannien Aden och södra Jemen. Så småningom blev hela Syd-Jemen ett brittiskt protektorat. Storbritannien fick släppa kontrollen 1967 och ett självständiga Syd-Jemen bildades.

Nord-Jemen 1918

Ottomanerna intog de norra delarna av landet, som blev självständigt kungadöme, efter att Ottomanerna lämnat landet 1918.

De interna motsättningarna har plågat Jemen med ett antal inbördeskrig sedan statens födelse. Nord- och Syd-Jemen förenades efter ett fyraårigt krig 1990. Motsättningarna förblev latenta och 1994 blossade dessa upp i ett kortvarigt inbördeskrig enligt gamla frontlinjer. Nordsidan segrade och landet återförenades, med Ali Abdullah Saleh som president, vilket han förblev fram till 2011.

Den pågående konflikten startade som ett landsomfattande uppror i början av 2011. Protesterna byggde på principer för civilt, icke-vålds motstånd. Missnöje med Saleh-regimens hantering av landets interna motsättningar, korruption, fattigdomsbekämpning och demokratiska underskott. Upproren enade olika delar av befolkningen oberoende av ideologi, religion och region och utvecklades till ett krav på president Salehs avgång. Efter misslyckade försök att undertrycka upproren med våld ersattes Salehs av vice-presidenten Abd Rabbuh Mansur Hadi.

Oppositionen bildade ett Nationellt Råd i förhoppning att detta skulle leda till fria val. En bred koalition av aktivister, stamledare, Syd-Jemen separatister, oppositionella militärer, tidigare medlemmar av regeringen och representanter för Houthi-gruppen bildade ett Nationellt Råd.

Houthi rörelsen (Zaida-stammarna)ville knappast ta makten över Jemen. De utgör ca 40% av befolkningen. De tycks ha försökt omfördela makten. H-rörelsen signalerade önskemål om en politisk lösning trots de militära framgångarna. De ville behålla landet samlat. Zaidierna är en folkgrupp vars religion är en variant av Shia islam. Saudiarabien har betydande Zaidi-minoriteter i provinser som gränsar till Jemen.

Saudierna och deras bundsförvanter lyckades åsidosätta det Nationella Rådet och drev igenom överförande av makten till vicepresident Hadi. I februari 2012 valdes han till president med 99,8% av rösterna. Han var enda kandidaten. Nationella Rådet fördömde denna process. Grunden lades med detta till ett nytt inbördeskrig. Olika aktörer stärktes: Separatistiska strömningar i Syd-Jemen, Houthi-rörelsen krävde ökat inflytande, AQAP (Al-Qaida in the Arabic Peninsula) konsoliderade sig i centrala delar av landet.
Saleh och Houthi-rebellerna gick samman. Med hjälp av vapen och annat stöd från delar av armén lojala mot Saleh, kunde Houthi-rebellerna snabbt ta kontrollen över stora delar av Jemen och i mars 2015 flydde president Hadi till Saudiarabien.

Den 17 august1 2016 var parlamentet som valdes innan kriget började återsamlat och godkände en ny regering under ledning av Saleh Al Samad, som ställföreträdande president i avvaktan på det nyval som krävs enligt Jemens konstitution. Regeringen har den administrativa kontrollen av landets ministerier och myndigheter, inklusive Jemens nationella försvarsstyrkor, och mer än huvuddelen av befolkningen. Den 20 augusti 2016 demonstrerade två miljoner jemeniter, trots att de blev bombade. Regeringen har en plan för landets återuppbyggnad och framtida utveckling.

Om kriget

Jemen-kriget kallas för ett inbördeskrig, men det domineras totalt av det Saudi-ledda, väststödda luftkriget, marinblockaden och en markinvasion med legosoldater. Det är ett angrepps- respektive försvarskrig.

källa

Comments are closed.