Obegriplig fredsplan

Kurshners obegripliga plan för fred mellan Israel och Palestina innebär att det ska satsas 55 miljarder dollar till palestinierna på Västbanken och Gaza samt Egypten, Libanon och Jordan. Det är oklart hur den ska finansieras och den ska byggas upp under pågående och utökat ockupation och annektering.

Det är oklart hur det ska finansieras och någon politisk lösning på konflikten mellan palestinier och israeler finns inte. Uppenbarligen ska det lösas genom att enskilda företag och Gulfstaterna ska finansiera olika ekonomiska projekt, för att åstadkomma en ekonomisk utveckling i området.

Men det är svårt och se hur planen ska kunna genomföras när man ser på hur läget är just nu för palestinierna. Världsbanken menar att om belägringen av Västbanken och Gaza upphör skulle den palestinska ekonomin växa med 15% per år. Om israelerna skulle ge palestinierna frihet att satsa så skulle det utan vidare kunna skapas 100 000 nya jobb. Att förändra det skulle bidra till en rättvis fred för palestinierna. Dessutom 61% av Västbanken är nu oåtkomligt för palestinierna. Bara det att Israel låter palestinierna utnyttja endast 15% av allt vatten på Västbanken.

Läs i detalj om planen på sidan Århundradets fredsplan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *