Trumps fredsplan

Jag har gjort ett sammandrag på svenska av ett inlägg från Jonathan Cook, Global Reserach.

Trumps fredsplan har, liksom dess föregångare, konstruerats för att misslyckats.

I decennier har fredsplaner ställt omöjliga krav på palestinierna och tvingat dem att avvisa de villkor som erbjuds och därmed gett Israel förevändning att ta för sig och utvidga sitt hemland. Ju mer de har kompromissat ju längre har de kommit från en livskraftig Palestinsk stat och självbestämmande.

Israel hävdar att palestinierna ständigt avvisar möjligheten att lösa tvisten om två stater i Palestina. De menar att det var palestiniernas oförmåga att acceptera FN:s delningsplan som utlöste kriget som skapade en judisk stat på ruinerna av palestiniernas hemland.

Men de dominerande stormakterna (UK, USA, Sovjet) i det nybildade FN ville ha en judisk allierad stat i det arabdominerade Mellanöstern. Delningsplanen innebar att en minoritetsbefolkning av invandrade europeiska judar erbjöds en stat, utan att de boende arabernas intressen beaktades. Det var verkligt dåliga villkor för palestinierna.

Israeliska forskare har noterat att det sionistiska ledarskapet inte hade för avsikt att följa FN:s delningsplan. Statens yta var för liten och att araberna inom en snar framtid skulle bli i majoritet på grund av deras högre födelsetal. Det var därför önskvärt att palestinierna avvisade planen så att Israel genom krig skulle kunna ta över den absolut största delen (78% totalt) av Palestina och driva ut palestinierna.

Det är dessutom Arafat och inte israelerna som gjorde de största eftergifterna för fred. År 1988 erkände han staten Israel och i 1993 års Oslo-överenskommelserna erkände han t o m en tvåstatslösning betydligt större än FN-avtalets 22% av historiska Palestina. Det var Israel som vägrade genomföra det utlovade tillbakadragandet. Vid toppmöte i Camp David 2000 vägrade Israel förhandla och insisterade på att Israel skulle behålla ockuperade östra Jerusalem inkl Al Aqsa moskén.Avslöjade hemliga dokument visade att palestinierna 2008 – 2009 i hemliga samtal gett enastående löfte om att Israel skulle kunna få stora områden i Östra Jerusalem om de godkände en palestinsk stat.

När ”Århundradets plan” kraschar kommer det att ge Washingtons chansen att använda det som motiv för att godkänna annektering av ännu fler delar av ockuperat territorium. Palestinierna blir kvar med ett splittrat hemland, Inget självbestämmande, ingen livskraftig stat, ingen självständig ekonomi, bara en rad av stödberoende getton. Och decennier av västerländsk diplomat kommer äntligen att nå fram till sitt på förhand bestämda mål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *