Humanitär situation i Gaza

FN:s kontor för samordning av humanitära frågor på ockuperat palestinskt territorium gav i oktober 2011 ut ett faktablad om situationen på Gazaremsan. Gaza-blockaden (genom marken, luften och havet) är ett förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter i strid med internationell rätt och utgör en kollektiv bestraffning. Den humanitära situationen fortsätter vara bräcklig. Exporten är strikt begränsad och inskränkt till jordbruksprodukter till…

Continue reading