Ukraina

Historia

Ukraina och Ryssland förenades 1654. Under 1800-talet inleddes en allt starkare nationell rörelse mot ukrainsk självständighet. Den var starkt influerad från Polen. De ukrainska nationalisterna hade sin bas i västra Ukraina. Under den ryska revolutionen bildades Folkrepubliken Ukraina och blev 1922 en del av Sovjetunionen. Efter Sovjetunionens fall 1991 blev Ukraina en självständig stat, trots att 71,48% av befolkningen i republiken röstade för att behålla unionen. Ukraina deklarerade sig som självständig och suverän stat 24 augusti 1991.

Stora delar av Ukraina är bördigt jordbruksland. År 2011 var landet världens tredje största spannmålsexportör. Dessutom har Ukraina en välutvecklad tillverkningssektor, särskilt inom flygsektor och verktygsproduktion.

Ukraina har knappt 46 miljoner invånare, varav knappt 78% är etniska ukrainare. Bland minoriteterna finns ryssar (17%) vitryssar, ungrare och rumäner, Ukrainska är officiellt språk i landet. Det nära besläktade ryska språket är också vitt spritt i större delen av landet och används minst lika mycket av landets massmedier. Dominerande religion är östligt ortodox kristendom.

Ukraina styrs av en president och premiärminister med sin regering, med separata lagstiftande (Verchovna Rada) och juridiska enheter. Landet har, alltsedan Sovjetunionens upplösning, den näst största militärstyrkan i Europa, endast mindre än Rysslands dito.

Ukrainas inrikespolitik har alltsedan självständigheten präglats av starka motsättningar mellan väst- och öst-orienterade krafter. Dessutom har en utbredd korruption förhindrat större reformer av det ekonomiska systemet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ukraina

Grunden för konflikten: Enkelt kan man säga att västra Ukraina och Kiev eftersträvar att landet ska hållas på så stort avstånd som möjligt från Ryssland och bli fast förankrat i västvärlden och i västerländska institutioner som EU och Nato, medan de tungt industrialiserade, främst rysktalande regionerna i östra Ukraina föredrar att bevara Ukrainas historiska anknytning till Ryssland.

Comments are closed.