Stormakter och geopolitik

https://sv.metapedia.org/wiki/Geopolitik

Amerikansk geopolitik

Huvudartiklar:
Wolfowitzdoktrinen https://sv.metapedia.org/wiki/Wolfowitzdoktrinen
Bushdoktrinen https://sv.metapedia.org/wiki/Bushdoktrinen

Som den enda kvarvarande supermakten efter Sovjetunionens fall har USAs omvärldsanalys genererat två huvudsakliga doktriner, först Wolfowitzdoktrinen utgiven 1992 samt sedan Bushdoktrinen som kom cirka tio år senare. Doktrinerna ger USA:s syn på sin position i världen. Huvudpunkterna i dessa doktriner är:
• Som den enda kvarvarande globala supermakten kan USA inte under några omständigheter tillåta att en ny supermakt reser sig som globalt kan utgöra ett existentiellt hot på samma sätt som Sovjetunionen.
• USA kan heller inte regionalt, till exempel i Mellanöstern eller Östasien, acceptera att ett land växer sig starkt, som hotar USA:s intressen eller som är fientligt mot USA.
• Israels speciella relation med USA fastställs.
• USA garanterar världens tillgång till oljan i Mellanöstern.
• USA anser sig ha rätt till förebyggande attacker och att agera på egen hand när det anses lämpligt (unilateralism)
• USA skall förespråka demokrati i världen.
Senator Edward Kennedy kallade Wolfowitzdoktrinen ”ett manifest för 21. århundradets amerikanska imperialism som inget land kan eller bör acceptera.”

Rysk geopolitik

Huvudartikel:
Rysslands militärdoktrin: https://sv.metapedia.org/wiki/Rysslands_milit%C3%A4rdoktrin

Dagens moderna ryska geopolitik centreras runt den Euroasiatiska traditionen och är invävd i dagens politik. Det nationella ryska traumat när Sovjetunionen föll lämnade efter sig olika åskådningar allt från moderata – att Ryssland skall ha en unik position mellan Europa och Asien – till mer extrema – förespråkandet av ett Storryssland, återkomsten av ett ryskt imperium inom Sovjetunionens gränser, en linje som bland annat Alexander Dugin förespråkat.

Kinesisk geopolitik

Huvudartikel:
One belt, one road https://sv.metapedia.org/wiki/One_belt,_one_road

One belt, one road, även kallat Sidenvägen, är ett projekt som syftar till att sammanbinda länderna i Eurasien med Kina ekonomiskt och handelsmässigt. Projektet är det senaste steget i Kinas ambitioner att spela en större roll i världspolitiken. Kina har även en konflikt med sina grannländer,

Comments are closed.