Dolda stödet till Libyens jihadister

Jag har hittat nedanstående sexsidiga inlägg av Alan J Kuperman I nedanstående länk kan man läsa om Västvärldens hemliga stöd till jihadister i Libyen. Från början framställdes oron i Libyen som fredliga protester inspirerade av den ”arabiska våren” i främst Tunisien och Egypten. Regimen påstods ha svarat med våld mot obeväpnade civila. Demonstranterna tvingades då motvilligt ta upp vapen i…

Continue reading

Den globala vapenförsäljningen 2018

Pressmeddelande från Stockholm International Peace Research Institute, 9 december 2019. Det handlar om den globala vapenindustrins försäljning under 2018. De hundra största företagens försäljning av vapen och militära tjänster under 2018 (kinesiska företag undantagna) uppgick till totalt 420 miljarder dollar, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år med 4,6%. 80 av vapenproducenterna på 2018 Top 100-listan var baserade i…

Continue reading

Natos krigsbrott

För åtta år sedan dödade Nato och dess partners nästan 200 libyska civila i hela det nordafrikanska landet. Åtta år senare har ingen hållits ansvarig. Varken Nato eller dess partners gav någon förklaring eller gav en ursäkt för att inte tala om kompensation medan de dödades familjer fortfarande saknar förklaring till varför deras nära och kära dödades när de sov….

Continue reading

Kristna drivs från Palestina

I MintPress News skriver Ramzy Baroud, 29 oktober 2019 om kristna i Palestina. Den palestinska kristna befolkningen minskar i alarmerande omfattning Världens äldsta kristna samhälle flyttar någon annanstans och orsaken är Israel. Olika källor är överens om att antalet kristna invånare i Palestina sjunkit nästan tiofaldigt under de senaste 70 åren. De är nu 47 000 på den ockuperade Väst…

Continue reading

Är Israel en demokrati

Ilan Pappe har ett inlägg ”No Israel Is Not a Democracy”. Han återger ett urval från sin bok ”Ten Myths About Israel”, Verso Books. Jag har översatt och sammanfattat i detta inlägg Nej Israel är inte en demokrati. I många israelers och deras anhängare är Israel en godartad demokratisk stat, som söker fred med sina grannar och garanterar jämlikhet för…

Continue reading

Beduinerna i Södra Israel

I Negev-öknen i södra Israel bor beduiner och de kallas sig själva för Naqab. De är semi-nomader med boskapsskötsel, betesmarker och jordbruk. Före bildandet av Israel 1948 levde 92 000 beduiner i Nege För närvarande finns ca 200 000 i Israel inklusive 80 – 90 000 som bor i 35 icke-erkända byar med ständigt hot från myndigheterna om förflyttning. Före…

Continue reading

Vi är bättre än det här.

Traces of Racial Exception: Racializing Israeli Settler Colonialism är bok av Dr Ronit Lentin, associate professor of sociology,  Trinity College, Dublin Recensioner av boken Lentin försöker förstå och förklara sammankopplingen mellan de olika beståndsdelarna i Israels permanenta krig mot palestinierna, bosättarkolonialism, ras och självproklamerad utvaldhet inom en rik och sofistikerad teoretisk ram. Lentins bok visar att förståelsen för den israeliska…

Continue reading

Fördrivning av palestinier 1948 döljs

Good Shepherd Collective på Facebook redogör för hur ett israeliskt hemligt försvarsdepartement – DSDE – olagligt tar bort filer och dokument i olika arkiv. Rapporten uppföljdes av tidningen Haaretz Weekend Magazin och har lett till en livlig debatt om i vilken utsträckning staten tystar obekväma berättelser. Många rensade dokument handlar om utdrivningen av palestinier under 1948 års krig. För första…

Continue reading

Dagens Israel

Jag har funnit en mycket hård beskrivning om förhållanden i Israel idag från en journalist på de israeliska tidningen Haaretz och publicerad av” Jews for Justice for Palestinians” 1 juli 2019. Det är väl en sida som många i Israel inte skulle hålla med om, men jag tror det behövs för att Israel ska bli ett bättre civiliserat samhälle. Amira…

Continue reading

Trumps fredsplan

Jag har gjort ett sammandrag på svenska av ett inlägg från Jonathan Cook, Global Reserach. Trumps fredsplan har, liksom dess föregångare, konstruerats för att misslyckats. I decennier har fredsplaner ställt omöjliga krav på palestinierna och tvingat dem att avvisa de villkor som erbjuds och därmed gett Israel förevändning att ta för sig och utvidga sitt hemland. Ju mer de har…

Continue reading