USA

På Caitlinjohnstone blogg https://caitlinjohnstone.com/ har jag hämtat följande åsikt om USA:s roll i dagens värld. Hon får ibland kritik för att hon endast kritiserar USA:s geopolitiska strategi. Om man bara kritiserar USA:s imperialism och inte imperialism från andra länder så är man notorisk USA-hatare.

Men, menar hon, ingen kritiserar alla missförhållanden för alla regeringar överallt i världen. Detta skulle nämligen innebära att alla överträdelser av alla regeringar är likvärdiga. Dessutom tycks många anse att man bör kritisera de länder som de hör TV kritisera, nämligen Ryssland, Kina, Syrien, Iran etc. Alltså de länder, som USA:s utrikesförvaltning inte gillar. Hon ser USA som den stora boven och som dessutom inte möter tillräckligt motstånd.

Hon menar att så fort en regering tillåts ha militära styrkor och döljer hemligheter för sitt folk gör de onda aktiviteter. Ryssland, Kina och andra icke-integrerade i USA:s sfär utgör inget undantag från denna regel. Men USA är allra störst i detta hänseende.

Faktum är att USA-ledda regeringsbyten och interventioner bokstavligen alltid är katastrofala och aldrig hjälper. Ingen annan regering kommer ens i närheten av USA:s insatser. De har hundratals militära baser och deltar i dussintals icke deklarerade militära operationer. Inget annat land har skapat ett så världsomspännande imperium i form av tätt sammansatta allianser med mäktiga regeringar. Ingen annan nation arbetar ständigt för att sabotera och undergräva alla regeringar som vägrar bli integrerade i militär och ekonomisk allians med den, genom att använda sanktioner, iscensätta kupper, dolda CIA-operationer färgrevolutioner, ekonomiska manipulationer, propaganda, beväpning av dissidenta miliser och lansering av fullskaliga militära invasioner

Comments are closed.