Detta är inte vad vi är, vi är bättre än detta.

Jag har översatt inlägg om denna bok ”Traces of Racial Exception: Racializing Israeli Settler Colonialism” av Ronit Lentin former associate professor of sociology, Trinity College Dublin, Ireland. She has published extensively on Palestine-Israel, racism and immigration in Ireland. Hon återger förordet.

Länk till inlägget av Ronit Lentin

Förord

Vi stal andra människors land, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi utvisade 800 000 av markens ägare, vi bytte namn på deras byar och stadsdelar och bosatte oss själva där, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi grävde upp deras träd, och planterade europeiska barrträd för att täcka över de avfolkade byarna, i vilka de inte tillåts bosätta sig och många har vi gjort till våra egna, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi massakrerade befolkningarna i hela byar, torterade dess män, våldtog dess kvinnor och slog och torterade dess barn, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi ockuperade och annekterade delar av det land vi erövrat i vårt ”självständighetskrig”, vilket markens ägare kallar sin Nakba eller katastrof. men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi bombade deras städer, demolerade deras hem, förstörde deras flyktingläger och sedan 2002 byggde vi en 700 kilometer lång betongmur som markens ägare kallar apartheidmuren, för att skära av landägarna från varandra, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi installerade hundratals kontrollpunkter, som hindrar landets ägare från att komma till jobbet, besöka deras familjer eller nå sjukhus för att få vård eller födelse, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi startade krig efter krig utanför 1949 års militärgränser, gjorde hundratusentals hemlösa och hävdar självförsvar, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi satta markägarnas land under militär kontroll, reglerade dem med de nöd-föreskrifter som ärvts från de brittiska kolonisatörerna, värvade dem som samarbetsmän och informanter och kontrollerade deras rörelsefrihet och yttrandefrihet, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi upprättade separat militärt domstolssystem för att döma markägarna, fängslar tusentals av dem, inklusive kvinnor och barn, och sätter hundratals i administrativ arrest utan rättegång, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi bygger bosättningar på deras mark för att hindra jordägarna sköta sin boskap, odla sina åkrar och plockar deras oliver, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi tillåter bosättarna att ta över deras hus, misshandlar deras barn på väg till skolan, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi omplacerade beduin-medborgare från sina landområden och lämnade dem i icke erkända byar utan elektricitet, vatten, vägar, skolor och förstör åter och åter dessa icke erkända byar igen och igen. men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi genomför utomrättsliga avrättning av landägare, när vi misstänker att deras motstånd utgör terroristaktiviteter även efter att de neutraliserats och ligger försvarslösa på marken, vi arresterar barn vid gryningsräder, utfrågar dem utan några vuxna närvarande och dömer dem i militära domstolar. men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi låser in asylsökande, som vi kallar infiltratörer och i de flesta fall genomför vi inte några processer mot dem, i koncentrationsläger utanför våra städer, som de aldrig tillåts komma in i, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Vi förnekar ägarna till landet rätten att komma ihåg och fira sin Nakba och tvingar dem att studera våra författare och poeter, men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Du förstår att vi är offer för förföljelse och förintelseöverlevare. Deras land har lovats till oss av vår gud och är därigenom legalt vårt land och vem som än betvivlar vår rätt till att erövra, bosätta oss, konfiskera, döda, fängsla, skjuta, bomba, tortera, förflytta och deportera är antisemiter eller självhatande judar. men det är inte vem vi är, vi är bättre än det här.

Comments are closed.