Humanitär situation i Gaza

FN:s kontor för samordning av humanitära frågor på ockuperat palestinskt territorium gav i oktober 2011 ut ett faktablad om situationen på Gazaremsan.

  1. Gaza-blockaden (genom marken, luften och havet) är ett förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter i strid med internationell rätt och utgör en kollektiv bestraffning.
  2. Den humanitära situationen fortsätter vara bräcklig. Exporten är strikt begränsad och inskränkt till jordbruksprodukter till Europa, och Gazas företag kan inte nå sina traditionella marknader i Israel och Västbanken. Tillgång till mark och hav är högst begränsad.
  3. Endast en minoritet av de projekt som syftar till att förbättra bostäder och vitala tjänster i Gaza, som godkänts av det internationella samfundet, har godkänts av de israeliska myndigheterna. Genomförande av godkända projekt hindras av brist på finansiella medel. Den interna palestinska splittringen underminerar också kvaliteten på vitala tjänster.
  4. Bristande respekt för internationell humanitär rätt leder till civila olyckshändelser särskilt vid eskalering av väpnade konflikter. Det begränsar åtkomst till gränsområdena.
  5. Tusentals, många barn riskerar sina liv för att smuggla varor genom tunnlarna under gränsen till Egypten varje dag.
  6. Gazaborna är isolerade och avskärmade från resten av det ockuperade palestinska territoriet.

Sådan var situationen 2011 och den har verkligen inte förbättrats sedan dess. Det är en skandal att det internationella samhället ännu sedan 2005 inte har gjort något alls om detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *