Osloavtalen, Camp David

Osloavtalen och i Camp David 2000 framställs det ofta att Arafat tackade nej till ett generöst erbjudande från Israel för att lösa konflikten. Men alla kompromisser gjordes av palestinierna och israelerna avvisade allt.

Bosättningarna

Enligt internationell lag, Fjärde Genèvekonventionen artikel 49, är bosättningarna olagliga. Samtliga bosättningar är olagliga vilket Internationella domstolen i Haag (ICJ) konstaterade i juli 2004.

Palestinierna kompromissade ändå och var villiga att låta Israel behålla 50% av bosättningarna på Västbanken.

Gränserna

Det är förbjudet att förvärva territorium genom krig. Internationella domstolen konstaterade 2004 att Västbanken och Gaza är ockuperade palestinska områden. Palestinierna var villiga att kompromissa om gränserna.

Jerusalem

Enligt Internationella domstolens beslut är Jerusalem ockuperat område. Palestinierna var dock villiga att dela Jerusalem i två, den judiska västra delen till Israel och den arabiska östra delen till palestinierna.

Flyktingarna

Amnesty International och Human Rights Watch har konstaterat att enligt internationell lag (Resolution 194) har varje palestinier rätt att återvända. Palestinierna krävde mellan 200 000 till 800 000 återvända av 600 miljoner. Men israelerna var obevekliga att diskutera frågan.

Källa: Kommentar av Rasmus Lagerqvist Holmberg, Facebook 1 januari 2020. Inlägg av Fredrik Wadman ”Andra <Intifadan..” Episod 13 på FB-sidan Israel-Palestina-konflikten

Comments are closed.