Geopolitik

Exclusive to OpEdNews 3 feb 2022

Geopolitik är uppfattningen att geografi bestämmer världens historia. Till stor del innebär geopolitik att civilisationer hämtar styrka från en paranormal bas centrerad på jorden, dess mylla och andra resurser. Det är geopolitisk makt som styr den härskande eliten, och resultatet bestäms av geografi. Detta förnekar inte individens roll. Snarare kom de samhällen och ledare som erkänner geografins roll att hitta en okomplicerad väg till nationell säkerhet och stabilitet. (Geopolitisk teoretiker Halford <Mackinder.)Enligt geopolitisk doktrin är den eurasiska landmassan, eller världsön, världens centrum. Denna idé etablerades på 1800-talet och nationer agerar fortfarande som om det vore sant. Den amerikanska landmassan ligger på en privilegierad position: den har 15 000 miles av farbara floder; mer än resten av världen tillsammans. De har stora befolkningscentra som ligger på två stora hav och deras handelsvägar. Den amerikanska konsumentekonomin är lika stor som resten av världen tillsammans. Allt detta beror på deras geografiska inställning.

Opartiska radiokorrespondenter

Synapze Anmälan av ett progam i serien Radiokorrespondenterna Ryssland och programserien i sin helhet för brott mot kravet på opartiskhet Lars Drake 23 mars 2023 (Anmälan av ett program i serien Radiokorrespondenterna Ryssland och programserien i sin helhet för brott mot kravet på opartiskhet – Synapze %) Rubriken för programmet är “Därför har Putin kört fast I östra Ukraina. Det…

Continue reading

Vladimir Putins framgångar

Inlägg i Facebook 26 mars i Friends of Russia av Михаил Сухарев     Den 26 mars valde Rysslands medborgare för första gången Vladimir Putin till president i Ryska federationen. Den 26 mars 2000 valde Rysslands medborgare Vladimir Vladimirovitj Putin till landets president för första gången i ett parlamentsval. Vid slutet av 1900- och 2000-talet, efter Sovjetunionens kollaps, blev Ryssland…

Continue reading

Två Mediebilder, Ukraina

https://www.lindelof.nu/medierna-vi-forvantas-lita-pa-och-de-andra Har hittat denna sida från Knut Lindelöf, från den 17 februari 2013 om vad som informeras om Ukraina. Han följer de stora etablerade svenska medierna DN, SvD m fl, SR, SVT och deras rapportering sedan hösten 2013 med viss regelbundenhet, och i detalj dag för dag sedan 24 februari 2022. Han jämför den mediebild mot den som framkommer från…

Continue reading

Kriget i Ukraina bakgrund 1

Jag ska redogöra för bakgrund till kriget I Ukraina och går tillbaka till 1992 när Wolfowitz-doktrinen, som är en vägledning om hur USA ska fortsätta och dominera världen, offentliggjordes Wikipedia Doktrinen har som första mål att förhindra en fientlig makt från att dominera en regions, vars resurser under samlad kontroll skulle kunna generera en ny global makt och som skulle…

Continue reading

Söndra och härska – kolonialism

Söndra och härska “Uppdelningen av Afrika 1880 – 1914” Henrik Wesseling 1992, svensk utgåva 2006. På den tiden ansåg många att Afrika saknade historia. 1880 fanns det knappast alls någon historieskrivning om Afrika. Så missuppfattningar kunde spridas obehindrat. En författare skriver “innan de kom i kontakt med européerna levde de flesta afrikaner i primitiva och barbariska samhällen, många av dem…

Continue reading

Krigsstrategier USA Ryssland

Thomas Röper 23 mars 2022 Artikelförfattaren jämför ryska krigs-strategier i Ukraina med USA:s . Ryssland anklagas av väst för att avancera utan att ta hänsyn till civilbefolkningen. Allmänt om krigsmål. Främsta mål vid anfall är kontroll av luftrummet, därför är fiendens luftförsvar och flygvapen det första målet i moderna krig. Ett annat mål är den civila ström- och vattenförsörjningen. Motståndarens…

Continue reading

Ryssland ställer ultimatum 21 dec 2021

I onsdags 15/12 2021 överlämnades i Moskva till USA:s biträdande utrikesminister Karen Donfried som kommit på blixtvisit ett ryskt förslag om säkerhetsfördrag med väst. På fredagen 17e offentliggjordes innehållet som här nedan återges i sin helhet. Förslag 1 Förslag till fördrag USA-RysslandAmerikas förenta stater och Ryska federationen, nedan kallade ”parterna”, vägledda av principerna i Förenta nationernas stadga, 1970 års deklaration…

Continue reading

Ryssland, väst och informationskriget

Ryssland, väst och informationskriget.I en artikel i Asiantimes pååekas att berättelser och offentlig diplomati spelar en roll för att forma krisen mellan Ryssland och Ukrainaav Aditya Pareek 24 januari 2022 Rädsla för att krig ska bryta ut mellan Ryssland och Ukraina har dominerat rubrikerna i den internationella pressen. Informationskrigföring är en obestridlig verklighet av moderna konflikter, och dess inverkan är…

Continue reading

Västs försök att underminera

Från blogg: FRIDAY magazine Wasts försök att undergräva andra är inte längre hemligt: ​​studeraAv Nury Vittachi 31 januari 2022AMERIKA:S ÖPPNA OCH DOLDA aktioner för att sabotera andra samhällen samtidigt som de hävdar att de sprider liberal demokrati kommer sannolikt att bli uppenbara för människor runt om i världen, säger en ny studie. Det är uppenbart att USA och dess allierade…

Continue reading

Europeisk slavhandel

11 feb 2022 FB Kotka Mario Soursa Den europeiska slavhandeln i Afrika är ett av de största brotten i mänsklighetens historia. Afrika folk tvingades till ett liv utan rättigheter där kultur och utveckling var förbjuden. Slavhandeln medförde den största folkvandringen i mänsklighetens historia. De europeiska slavhandlarna berövade den afrikanska kontinenten miljoner människor och hindrade utveckling i 500 år. Ändå finns…

Continue reading