Dolda stödet till Libyens jihadister

Jag har hittat nedanstående sexsidiga inlägg av Alan J Kuperman I nedanstående länk kan man läsa om Västvärldens hemliga stöd till jihadister i Libyen. Från början framställdes oron i Libyen som fredliga protester inspirerade av den ”arabiska våren” i främst Tunisien och Egypten. Regimen påstods ha svarat med våld mot obeväpnade civila. Demonstranterna tvingades då motvilligt ta upp vapen i…

Continue reading

Den globala vapenförsäljningen 2018

Pressmeddelande från Stockholm International Peace Research Institute, 9 december 2019. Det handlar om den globala vapenindustrins försäljning under 2018. De hundra största företagens försäljning av vapen och militära tjänster under 2018 (kinesiska företag undantagna) uppgick till totalt 420 miljarder dollar, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år med 4,6%. 80 av vapenproducenterna på 2018 Top 100-listan var baserade i…

Continue reading