Kina

Kinas inflytande

Något om Kinas inflytande i Afrika. Globaliseringen har medfört geopolitiska förskjutningar. Väst har fått konkurrens om råvaror och och inflytande från Kina, Indien och andra. I Afrika visar det sig genom att kineserna och deras produkter finns överallt. De asiatiska länderna kan snart bli (eller är) Afrikas dominerande handelspartners. Kineserna ser Afrika som en möjlighet att tjäna pengar. Kinesiska familjer bedriver små butiker eller hotell i hela Afrika. Med billiga, kinesiska industrivaror kan miljoner afrikaner skaffa sig sin första högteknologiska elektroniska utrustning. Hundratals företag med egen arbetskraft är verksamma. Kinesiska företag letar råvaror. De kommer med affärskontrakt, förmånliga lån, yrkesutbildningar mm. De bygger infrastruktur, vägar, bostäder, idrottsanläggningar och mycket mer. De större afrikanska staterna kan ställa krav på Kina för att släppa in dom. Det kan däremot inte mindre länder.

Åsikter om Kina

Det finns olika uppfattningar om Kinas insats i Afrika. Kommer de enbart för att rovgirigt lägga beslag på Afrikas rika råvarutillgångar, liksom européerna tidigare gjort, eller handlar det även om solidariskt stöd, en nystart att bygga infrastruktur gynnsam för Afrika. Några anser att Kina är ett hinder för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i Afrika. Kina sluter avtal enbart med statsledningar och intresserar sig inte så mycket om hur dessa sedan behandlar sina invånare. Men ju större de kinesiska företagen blir desto mer måste de agera efter internationella principer. Men kinesiskt inflytande har också växande afrikansk kritik. Kineserna kommer med sina egna företag och sin egen arbetskraft och ger inte afrikanerna så många jobbtillfällen de skulle kunna. Kinesiska företag har inte afrikaner i sin högsta ledning.
Se nästa inlägg om Kinas historia i Afrika.

Jag har använt två källor. Bok av Richard Dowden ”Afrika. Framtidens kontinent” och en artikel från Forskning och framsteg, Johan Lagerkvist 201

Comments are closed.