Bosättningar och vägar

Efter 1967 har Israel byggt mängder av bosättningar på Västbanken. Med avsikt att uppnå demografiska och geografiska fördelar visavi palestinierna. I början angavs militära behov ,men 1979 uppfann Israel lag som kunde klassificera palestinsk mark för ”statligt land”. Nu har de annekterat 120 000 hektar statligt land (22% av Västbanken) och byggt hundratals bosättningar. På 1980-1990 talen byggde Israel dessutom dussintals vägar för att underlätta förflyttning mellan bosättningarna. Palestinsk ekonomisk utveckling har effektivt förhindrats och palestiniernas rörelser på Västbanken försvårats katastrofalt.

Kartan nedan illustrerar tydligt palestiniernas svåra situation. Och detta kan pågå år efter år, utan reaktion från det s k internationella samhället.

Läs mer om över femtio år av ockupation. Länk till originalartikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *