Kristna drivs från Palestina

I MintPress News skriver Ramzy Baroud, 29 oktober 2019 om kristna i Palestina. Den palestinska kristna befolkningen minskar i alarmerande omfattning Världens äldsta kristna samhälle flyttar någon annanstans och orsaken är Israel. Olika källor är överens om att antalet kristna invånare i Palestina sjunkit nästan tiofaldigt under de senaste 70…

Continue reading

Är Israel en demokrati

Ilan Pappe har ett inlägg ”No Israel Is Not a Democracy”. Han återger ett urval från sin bok ”Ten Myths About Israel”, Verso Books. Jag har översatt och sammanfattat i detta inlägg Nej Israel är inte en demokrati. I många israelers och deras anhängare är Israel en godartad demokratisk stat,…

Continue reading

Beduinerna i Södra Israel

I Negev-öknen i södra Israel bor beduiner och de kallas sig själva för Naqab. De är semi-nomader med boskapsskötsel, betesmarker och jordbruk. Före bildandet av Israel 1948 levde 92 000 beduiner i Nege För närvarande finns ca 200 000 i Israel inklusive 80 – 90 000 som bor i 35…

Continue reading

Vi är bättre än det här.

Traces of Racial Exception: Racializing Israeli Settler Colonialism är bok av Dr Ronit Lentin, associate professor of sociology,  Trinity College, Dublin Recensioner av boken Lentin försöker förstå och förklara sammankopplingen mellan de olika beståndsdelarna i Israels permanenta krig mot palestinierna, bosättarkolonialism, ras och självproklamerad utvaldhet inom en rik och sofistikerad…

Continue reading

Fördrivning av palestinier 1948 döljs

Good Shepherd Collective på Facebook redogör för hur ett israeliskt hemligt försvarsdepartement – DSDE – olagligt tar bort filer och dokument i olika arkiv. Rapporten uppföljdes av tidningen Haaretz Weekend Magazin och har lett till en livlig debatt om i vilken utsträckning staten tystar obekväma berättelser. Många rensade dokument handlar…

Continue reading

Dagens Israel

Jag har funnit en mycket hård beskrivning om förhållanden i Israel idag från en journalist på de israeliska tidningen Haaretz och publicerad av” Jews for Justice for Palestinians” 1 juli 2019. Det är väl en sida som många i Israel inte skulle hålla med om, men jag tror det behövs…

Continue reading

Trumps fredsplan

Jag har gjort ett sammandrag på svenska av ett inlägg från Jonathan Cook, Global Reserach. Trumps fredsplan har, liksom dess föregångare, konstruerats för att misslyckats. I decennier har fredsplaner ställt omöjliga krav på palestinierna och tvingat dem att avvisa de villkor som erbjuds och därmed gett Israel förevändning att ta…

Continue reading

Obegriplig fredsplan

Kurshners obegripliga plan för fred mellan Israel och Palestina innebär att det ska satsas 55 miljarder dollar till palestinierna på Västbanken och Gaza samt Egypten, Libanon och Jordan. Det är oklart hur den ska finansieras och den ska byggas upp under pågående och utökat ockupation och annektering. Det är oklart…

Continue reading

Hur staten Israel kom till.

Palestina ingick sedan 1516 i det Osmanska riket, som var ett mycket stort rike med många religioner, seder och bruk. År 1982 bodde där 500 000 palestinska araber, 50 000 kristna araber och 25 000 palestinska judar. Sedan år 135 har judar hållit både andlig och reell kontakt med Jerusalem….

Continue reading

Bosättningar och vägar

Efter 1967 har Israel byggt mängder av bosättningar på Västbanken. Med avsikt att uppnå demografiska och geografiska fördelar visavi palestinierna. I början angavs militära behov ,men 1979 uppfann Israel lag som kunde klassificera palestinsk mark för ”statligt land”. Nu har de annekterat 120 000 hektar statligt land (22% av Västbanken)…

Continue reading