Humanitär situation i Gaza

FN:s kontor för samordning av humanitära frågor på ockuperat palestinskt territorium gav i oktober 2011 ut ett faktablad om situationen på Gazaremsan. Gaza-blockaden (genom marken, luften och havet) är ett förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter i strid med internationell rätt och utgör en kollektiv bestraffning. Den humanitära situationen fortsätter vara…

Continue reading

Världens militärutgifter 2018

Sipri Världens militär utgifter växte med 2,6% till 1 822 miljarder dollar (17 500 miljarder SEK) 2018. De fem länderna med störst militära utgifter är USA 648 798 miljarder dollar, Kina 249 997 , Saudiarabien 67 555, Indien 66 510 och Frankrike 63 800 och deras globala militära utgifter utgifter…

Continue reading

Natos målsättning

Jan Öberg har publicerati ett par inlägg om Nato, som jag informerar om här. https://steigan.no/2019/04/nato-en-olaglig-organisation-med-allvarliga-psykologiska-problem/ och https://transnational.live/2019/04/02/nato-at-70-an-unlawful-organisation-with-serious-psychological-problems/ I maj 1955 grundades NATO, sex år senare kom Warszawapakten. Nato kom att existera för att motverka Sovjetunionen och borde förstås ha lagts ned när Sovjet upplöstes. Natos har sina fördrag och stadgar….

Continue reading

Geopolitik, krig och hyckleri

Har kommit på ett inlägg från bloggaren Lars Bern om ”Globalisternas egen krigsmaskin. Jag gör en sammanfattning En vanlig föreställning är att USA med sin enorma krigsmakt och underrättelseapparat står för försvaret av demokrati och en fri värld. Men det är en helt galen föreställningen, att den amerikanska maktapparaten med…

Continue reading

Fredliga Kina, krigiska USA

Från nyhetsbanken lite information om relationen Kina och USA, enligt förre presidenten Jimmy Carter. https://www.nyhetsbanken.se/2019/04/jimmy-carter-om-det-fredliga-kina.html#more Ekonomiska prognoser visar att Kina kommer att gå om USA som världens starkaste ekonomi före 2030. Carter menar att Kinas snabba tillväxt har underlättats av förnuftiga investeringar och fred. Kina har sedan 1979 inte varit…

Continue reading

Hur skapas vår världsbild?

”The Propaganda Multiplier” https://www.globalresearch.ca/propaganda-multiplier-global-news-agencies-western-media-geopolitics/5670371 har intressant förklaring om hur det sker. De viktigaste informationskällorna är nyhetsartiklar från stora nyhetsbyråer baserade i New York, London och Paris. Otaliga medier har inga egna utländska korrespondenter, andra har endast ett fåtal egna, så de förlitar sig helt och ofta på samma ursprungliga källor…

Continue reading

Libyen, läget 2019

Före Nato-kriget 2011 hade Libyen den högsta levnadsstandarden i Afrika Jag har gjort en kort översättning och sammanfattning av ett inlägg på Global Research, om dagens situation i Libyen efter Natos våldsamma och olagliga attack 2011, vilken planerades och arrangerades månader i förväg? Den utgör ett internationellt brott, Genom att…

Continue reading

KRIM

Krims frigörelse följde internationella regler Blogg: Vinden viskar mitt namn, lördag 28 mars 2015 Fram till 1954 tillhörde Krim Ryssland då Sovjetunionens dåvarande ledare Nikita Chrusjtjov, som var från Ukraina, gav bort halvön till Ukraina. 1991 hölls en folkomröstning om Krim ville bli en egen republik och 94% ville detta….

Continue reading

Russia-gate

https://www.facebook.com/groups/782645211839340/permalink/1779089738861544/ Facebook lörd 29/12 2018 Jag gör en övergripande kortfattad sammanfattning. Exakt information finns i länken sist på sidan. Det handlar om New Knowledge, en grupp i USA av tekniska experter, med band både till USA:s militärer och underrättelseorgan. De har utvecklat ”Hamilton 68 Dashboard”, ett on-line verktyg som påstås…

Continue reading

Libyen idag, november 2018

Ett inlägg om hur illa det fortfarande står till sju år efter Natos förstörelse av ett av Afrikas mes välmående länder. Libyska statliga institutioner under miliskontroll, grova övergrepp, betydande rasism Av Hanne Nabintu Herland, 21 november 2018 Svarta libyer har upplevt betydande förföljelser efter Gaddafis fall. Han var de svarta…

Continue reading