Kinas partipolitiska system

Kinas grundläggande politiska system. Hämtat från Global Times

Kina har utgett en vitbok om Kinas Politiska Parti System : Samarbete och samråd

Kinas kommunistiska parti CPC och andra politiska partier följer principerna om långsiktig samexistens, ömsesidig tillsyn och uppriktighet. De har skapat ett flerparti-samarbetssystem där CPC utövar statsmakt och de andra parterna deltar fullt ut i administrationen av statliga angelägenheter under CPC:s ledning. Systemet har utvecklats sedan 1949 och genomgått olika faser. Utvecklats genom socialistisk revolution, utveckling och reformer. Det har motstått olika tester och har utvecklat unika fördelar och kraftfull vitalitet.

Efter revolutionen 1911 kopierade Kinda Västs parlamentariska politiska system, vilket resulterade i allvarlig politiskt kaos.

CPC är i en ledande och härskande position, medan icke-CPC-politiska partier deltar i statlig styrning under socialism med kinesiska särdrag. De är inte i opposition, och de är inte heller åskådare eller utomstående, Istället deltar de i statlig styrning under CPC:s ledning. Vitboken betonar också att upprätthållandet av CPC:s ledarskap är ett säreget kännetecken, och en viktig del av Kinas politiska partisystem. Det är en förutsättning för en sund utveckling av flerpartssamarbete och fungerar som en g grundläggande garanti. Detta politiska partisystem förenar nära alla politiska partier och icke-anslutna mot ett gemensamt mål, vilket effektivt minskar riskerna med otillräcklig tillsyn i ett partistyret och problemen med maktrotation och destruktiv konkurrens mellan flera politiska partier.

CPC och andra politiska partier har alltid upprätthållit en ny typ av relation med samarbete, enhet och harmoni. Konsultationer hålls för att ta itu med frågor. Folkets angelägenheter diskuteras av folket för att nå ett samförstånd baserat på samhällets vilja och krav. Västerlänningar som är besatta av det dualistiska tänkandet av svart eller vitt är antingen oförmögna att förstå en sådan demokrati hos folket eller känner sig avundsjuka. I deras ögon kan bara det rigida genomförandet av tvåparts- eller flerpartisystem kallas demokrati, och andra system är auktoritära. Detta är en så trångsynt syn. Vi råder dem att tänka efter följande meningar i vitboken: ”Det system som är bäst lämpat för ett land bestäms av dess historia, traditioner och verkligheter … Det finns många typer av politiska partisystem runt om i världen, och det finns är inte ett enda system som är bra för alla länder. ”

Politiska partier är viktiga för att främja den mänskliga civilisationens framsteg. Logiken i Kinas politiska partisystem har lett till en kraftig utveckling av Kinas politik. Endast de som har gemensamma mål kan arbeta tillsammans. CPC och andra politiska partier såväl som individer utan tillhörighet delar vissa gemensamma mål: förverkligandet av nationellt oberoende, folkets befrielse och välbefinnande och landets välstånd. Inspirerat av dessa gemensamma mål har Kinas politiska partisystem medfört en aldrig tidigare skådad framgång, en kraftfull social synergi, och det kommer att fortsätta skapa nya ”Kina -mirakel”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *