Taliban, Afghanistan 2

Afghanistan: The End of the Occupation

August 17, 2021 / jonathannancy Här kommer del två om talibanerna och slutet på ockupationen.

Sedan 20 år tillbaka har Afghanistan varit ockuperat och befunnit sig i krig mot USA, UK och även Sverige. År 2001 vid krigets början fanns ett stöd för UK och US. Inte många var beredda att försvara talibanerna. Pakistanska underrättelsetjänst förhandlade fram att USA skulle ta över makten i Kabul och talibanerna tilläts återgå till sina byar eller gå i exil. Under två år fanns inte något motstånd mot den amerikanska ockupationen. De önskade att den skulle medföra fred i landet, utveckla dess ekonomi och minska omfattande fattigdomen.

Men någon sådan utveckling skedde inte. USA militären attackerade byar och städer där talibaner fanns. Nattliga raider skrämde familjer och män togs bort för att torteras för information. Amerikanerna bombade och dödade familj efter familj.

Pengar flödade in i landet men de gick till ledarna i den nya regeringen, till de afghaner som arbetade tillsammans med amerikanerna och ockupanterna från de andra länderna, till krigsherrarna. De gick till dem som arbetade med utländskt finansierade NGOerna. Korruptionen ökade rejält. I de fattiga och medelinkomstmänniskornas ögon tycktes all den obscena nya rikedom, oavsett hur den samlades, vara korruption.

Där talibanerna kontrollerat landsbygden har de drivit ett ärligt rättssystem. I städerna förekommer det att båda tvistande parter gått till talibandomare på landsbygden, vilket tillåter dem snabb, billig och rättvis rättvisa utan massiva mutor. Eftersom rättvisan var rättvis kan båda parter leva med den.Rättvisan var också skydd för de fattiga. När de rika kan muta domarna, kan de göra allt de vill mot de fattiga.

Talibanerna har nu vunnit en militär seger. Detta har varit krig mot utländska ockupanter och samtidigt ett inbördeskrig Under de senaste tio åren har talibanerna tagit kontroll över fler och fler byar och några städer. I norr har talibanerna rekryterat tadzjiker, uzbeker och araber. Inget gerillauppror kan vinna segrar utan folkligt stöd. Författarna menar att det är korrektast att säga att afghanerna fått välja sida. Fler har ställt upp på talibanernas sida än de som valt de amerikanska ockupanterna. Eller de gamla krigsherrarnas. Inte alla, bara fler. Det betyder inte nödvändigtvis att de flesta afghaner stöder talibanerna utan att bland de begränsade möjligheter som getts dem har de valt på detta sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *