Kina utrotar absolut fattigdom

Kina visar att det går att utrotad extrem fattigdom, där alla har uppnått den mänskliga rättigheten att få äta sig mätt varje dag. Artikel från bloggen Tankarnas Trädgård Växjö, Kina utrotar absolut fattigdom medan miljardärer åker på nöjesresa till rymden. av Pål Karlsson · Publicerat 9 augusti, 2021 · Uppdaterat 9 augusti, 2021

En omfattande kinesiskt studie 23 juli 2021 om byggande av socialistisk praktik. Den baseras på studier på plats av program för att utrota fattigdom i olika delar av Kina och på intervjuer med experter som deltog i detta långsiktiga projekt. Flerdimensionell fattigdom är centralt för den kinesiska strategin. Kinas kommunistpartis program om ”tre garantier” ((tryggt boende, hälsovård och utbildning) och “två försäkringar” (få mat och kläder).

När en policy väl är utformad börjar det verkliga arbetet med att genomföra den. Kommunistpartiet (KKP) sände ut 800 000 kadrer för att hjälpa lokala myndigheter att kartlägga hushållen för att förstå djupet av fattigdomen på landsbygden. Sedan utsåg KKP 3 miljoner kadrer av partiets 95,1 miljoner medlemmar till att ingå i 255 000 arbetslag som under flera år bodde i fattiga byar och arbetade för att utrota fattigdom och de sociala förhållanden som den skapade. Ett lag tilldelades en by, en kader till varje familj.

Studierna av fattigdom och kadrernas erfarenheter resulterade i fem grundmetoder för att utrota fattigdom: utveckling av industrin; omflyttning av människor; incitament till ekologisk kompensation; garanti för gratis, kvalitativ och obligatorisk utbildning, samt socialt stöd. Den mest kraftfulla hävstången av dessa fem metoder var industriell utveckling, som skapade kapitalintensiv jordbruksproduktion (inklusive bearbetning av grödor och djuruppfödning), återställde jordbruksmark och odlade skog som en del av de ekologiska kompensationssystemen, vilket gav nytt liv åt områden som blivit utsatta för överexploatering. Dessutom lades tonvikten på att utbilda minoritetsbefolkningar och kvinnor. Detta resulterade i att Kina år 2020 rankades först i världen när det gäller kvinnor som deltar i högre utbildning, enligt World Economic Forum.

Mindre än 10 procent av de människor som tog sig ur fattigdomen gjorde det på grund av omflyttning, vilket ofta var den mest dramatiska metoden i programmet.

Att utrota extrem fattigdom är viktigt, men det löser inte alla problem. Social ojämlikhet i Kina är fortfarande ett allvarligt problem. Det här är inte bara Kinas problem, utan pressande problem hela mänskligheten i vår tid

Att utrota fattigdom är inte ett kinesiskt projekt. Det är mänsklighetens mål. Det är därför rörelser och regeringar som har åtagit sig att uppnå detta mål tittar noga på det kinesiska folkets prestation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *