Den globala vapenförsäljningen 2018

Pressmeddelande från Stockholm International Peace Research Institute, 9 december 2019. Det handlar om den globala vapenindustrins försäljning under 2018. De hundra största företagens försäljning av vapen och militära tjänster under 2018 (kinesiska företag undantagna) uppgick till totalt 420 miljarder dollar, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år med 4,6%. 80 av vapenproducenterna på 2018 Top 100-listan var baserade i…

Continue reading

Världens militärutgifter 2018

Sipri Världens militär utgifter växte med 2,6% till 1 822 miljarder dollar (17 500 miljarder SEK) 2018. De fem länderna med störst militära utgifter är USA 648 798 miljarder dollar, Kina 249 997 , Saudiarabien 67 555, Indien 66 510 och Frankrike 63 800 och deras globala militära utgifter utgifter utgjorde 60% av totalen. Se också nedan en lista på…

Continue reading

Geopolitik, krig och hyckleri

Har kommit på ett inlägg från bloggaren Lars Bern om ”Globalisternas egen krigsmaskin. Jag gör en sammanfattning En vanlig föreställning är att USA med sin enorma krigsmakt och underrättelseapparat står för försvaret av demokrati och en fri värld. Men det är en helt galen föreställningen, att den amerikanska maktapparaten med uppåt tusen militära baser och tiotusentalsagenters runt om i världen…

Continue reading

Hur skapas vår världsbild?

”The Propaganda Multiplier” https://www.globalresearch.ca/propaganda-multiplier-global-news-agencies-western-media-geopolitics/5670371 har intressant förklaring om hur det sker. De viktigaste informationskällorna är nyhetsartiklar från stora nyhetsbyråer baserade i New York, London och Paris. Otaliga medier har inga egna utländska korrespondenter, andra har endast ett fåtal egna, så de förlitar sig helt och ofta på samma ursprungliga källor från globala medier vid geopolitiska konflikter. Dessutom använder regeringar, militär-…

Continue reading

Russia-gate

https://www.facebook.com/groups/782645211839340/permalink/1779089738861544/ Facebook lörd 29/12 2018 Jag gör en övergripande kortfattad sammanfattning. Exakt information finns i länken sist på sidan. Det handlar om New Knowledge, en grupp i USA av tekniska experter, med band både till USA:s militärer och underrättelseorgan. De har utvecklat ”Hamilton 68 Dashboard”, ett on-line verktyg som påstås övervaka och avslöja berättelser som drivs av Kreml påTwitter. Vilka…

Continue reading

USA efter Andra Världskriget

USA HAR DÖDAT MER ÄN 20 MILJONER I 37 NATIONER SEDAN ANDRA VÄRLDSKRIGET James A Lucas, Global Research, November 15, 2018 LÄNK På Global Research skriver James A Lucas i en noggrant dokumenterad artikeln om tiden efter Andra Världskriget och USA, Han visar ett det är mer än 20 miljoner liv som förlorats i 37 länder som en följd av…

Continue reading

20 års krig

Neocons Have Been Destroying Sovereign Nations for 20 Years. Yugoslavia, Libya, Syria. An excellent article from one of our favorite Russia authors pointing out similar patterns in the destruction of Yugoslavia, Libya and Syria. By Neil Clark, Global Research, Augusti 08, 2017 Russia Insider, 17 july 2017 Sammanfattning av artikeln Neokonservativa har i 20 år förstört självständiga stater, Jugoslavien, Libyen,…

Continue reading