Geopolitik

Exclusive to OpEdNews 3 feb 2022

Geopolitik är uppfattningen att geografi bestämmer världens historia. Till stor del innebär geopolitik att civilisationer hämtar styrka från en paranormal bas centrerad på jorden, dess mylla och andra resurser. Det är geopolitisk makt som styr den härskande eliten, och resultatet bestäms av geografi. Detta förnekar inte individens roll. Snarare kom de samhällen och ledare som erkänner geografins roll att hitta en okomplicerad väg till nationell säkerhet och stabilitet. (Geopolitisk teoretiker Halford <Mackinder.)Enligt geopolitisk doktrin är den eurasiska landmassan, eller världsön, världens centrum. Denna idé etablerades på 1800-talet och nationer agerar fortfarande som om det vore sant. Den amerikanska landmassan ligger på en privilegierad position: den har 15 000 miles av farbara floder; mer än resten av världen tillsammans. De har stora befolkningscentra som ligger på två stora hav och deras handelsvägar. Den amerikanska konsumentekonomin är lika stor som resten av världen tillsammans. Allt detta beror på deras geografiska inställning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *