Opartiska radiokorrespondenter

Synapze

Anmälan av ett progam i serien Radiokorrespondenterna Ryssland och programserien i sin helhet för brott mot kravet på opartiskhet Lars Drake 23 mars 2023 (Anmälan av ett program i serien Radiokorrespondenterna Ryssland och programserien i sin helhet för brott mot kravet på opartiskhet – Synapze %)

Rubriken för programmet är “Därför har Putin kört fast I östra Ukraina. Det finns väldigt många motargument mot det som förs fram i det programmet.

Programledare: Fredrik Wadström, tre intervjuade: Överstelöjtnant Joakim Paasikivi, undervisar på Försvarsshögskolan. Gudrun Persson forskningsledare på Totalförsvarets forskingsinstitut FOI. Maria Persson Löfgren, Sv Radios Rysslandskorrespondent

1 Kriget har börjat 2014 med rysk aggression. Deras avsikt är att ta hela landet. Ryssland inte tagit så mycket terräng sedan inledande fasen. Ry kört fast för att de .är för dåliga. Motståndet för hårt

Motargument: Att det faktiskt genomfördes en statskupp mot en demokratiskt vald president med hjälp av beväpnade högerextrema grupper och det avgörande beslutet I Radan togs I strid med gällande konstition nämns inte. Ej korrekt att avsikten var att Ryssland skullle ockupera hela Ukraina.Det var dålig planering I början, men inte helt fel. Invasionen ledde tillfredsförhandlingar, som avbröts av UK och USA. De ryska målen är att Ukraina är militärt neutralt, avväpna Ukraina och att ta de östliga och södra länen. Det förklarade Rysslands president, när Ryssland anföll 24 feb 2023. Det betyder att Ryssland uppnår sina mål om än med flera misstag i början av kriget och med låg hastig

2 De har inte tillräckligt med artilleri. De har brist på amunition.

Motargument: Ryssland har inte brist på ammunition eller artilleri, där Ryssland har ett kraftigt övertag. Västmedia har I månader förklarat att Ryssland har brist på ammunition och artilleri, men det har ännu inte visat sig vara korrekt.

3 De nymobiliserade skickas längst fram till en säker död. Ry skickar fram vågor av soldater som dör I stora mängder. Ryssland har förlorat 100 000 – 200 000 soldater I döda. Paasikivi. Ukraina har inte lika stora förluster.

Motargument: Långsam framflyttning av fronten talar inte för att Ryssland skickar fram vågor av soldater, som dör. Paasikivi påstår att Ryssland förlorat 100 000 – 200 000 döda, men redovisar inga källor för det. Förmodligen är de från Ukrainas regering. Det kommer inte heller från oberoende källor. P redovisar inga Ukrainska förluster. Ursula von der Leyen försa sig när hon hävdade att fler än 100 000 ukrainska soldater dött, och uttalandet har inte har fötrnekats, Överste Douglas Macgregor hävdar i mars 2023 att minst 200 000 ukrainska soldater dött.

4 Ryska propagandan hävdar att det går ganska bra. Propagandan hävdar att det inte längre är Ukraina som är krigsförande part, utan har blivit marionett för västs krig.

Motargument: Den ryska propagandan om att Ukraina bara är en marionett för västs krig har klargjorts 21 mars 2023 av fd Cia-chefen och Sedcretary of Defens, Leon Panmetta att kriget i Ukraina är just ett proxykrig

5 Bachmut, slaget är främst av symbolisk karaktär och saknar atrategisk betydelse.

Motargument: Bachmut. Det är en av de viktigaste delarna av de försvarsanläggningar som byggdes upp under tiden efter 2014. B är beläget på östra sidan om ett betydligt högre område. Om de ryska styrkorna tar detta område får de fördelar vid attacker mot de lägre områden som finns på den västra sidan om dessa höga områden. Kramatorsk och Slavjansk.

6 Det påstås att en rysk parlamentsledamot har krävt att Ukraina ska utplånas som land.

Motargument: Vad en ryska parlamentsledamoten sagt på ryska har översatts till “utplåna, landet”. Men vid översättning har han inte nämnt ordet land utan “projektet Ukraina” och att ordet utplåna finns inte alls med. Det är alltså oklart vad han sagt och det borde redovisas.

7 Ryssland beskrivs som en diktatur.

Motargument: Ryssland beskrivs som diktatur men Ukraina som en demokrati. Att 18 politiska partier förbjudits I Ukraina (dock inte Zelenskis eller något högerextremt parti går man förbi.

Medverkande i de listade 20 programmen ledda av Fredrik Wadström:

Maria Persson Löfgren, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent (11 ggr) Johanna Melén, tidigare Rysslandskorrespondent (9) Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan(6)  Stefan Ingvarsson, centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska Institutet (4) Stefan Ingvarsson, centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska Institutet (4) Lubna El-Shanti, korrespondent i Ukraina (4) Gudrun Persson, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (3) Jakob Hedenskog, Utrikespolitiska Institutet (3) Per Enerud, senior analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar (2) Peter Lidén, överstelöjtnant vid Försvarshögskolan (2) 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *