Söndra och härska – kolonialism

ndra och härska “Uppdelningen av Afrika 1880 – 1914”

Henrik Wesseling 1992, svensk utgåva 2006.

På den tiden ansåg många att Afrika saknade historia. 1880 fanns det knappast alls någon historieskrivning om Afrika. Så missuppfattningar kunde spridas obehindrat. En författare skriver “innan de kom i kontakt med européerna levde de flesta afrikaner i primitiva och barbariska samhällen, många av dem till och med på barbariets lägsta nivå”.Nu över 100 år senare känner vi till många högt utvecklade tidiga afrikanska kungadömen före den europeiska “upptäckten” av Afrika.

Den europeiska expansionen världen över hade 1880 pågått i flera århundraden. Men den afrikanska kontinenten hade inte blivit föremål för europeiska expansionssträvanden. Den inriktades främst mot Nya världen och de handels- och exploateringsmöjligheter som fanns i Asien

Boken beskriver Afrika som huvudsakligen som ett objekt för europeiska intressen, expansionssträvanden, europeisk diplomati samt objekt för politisk uppdelning.

Afrikanerna hade ett begränsat inflytande på händelseutvecklingen. Européerna hade endast kontakt med afrikanska ledarna. I slutänden fattades alla beslut av de europeiska ledarna. Under 1880-1914 var det européernas överväganden och beslut som stakade ut Afrikas historia. 1914 är i stort sett hela den afrikanska kontinenten uppdelad i europeiska kolonier. Avtal fastställde gränserna för de europeiska besittningarna och de utgör än i dag gränserna för de afrikanska staterna. Dagens Afrika med dess territoriella kriser uppstod på grund av de beslut som då fattades

Två kartor finns i boken. Den ena från 1880, då det fanns 10 europeiska besittningar. De var franska,portugisiska, brittiska och turkiska.

1914 var i stort sett hela kontinenten uppdelad i europeiska kolonier. Det handlade om franka, tyska, portugisiska, brittiska, italienska, spanska och belgisk. Liberia,Etiopien och Madagaskar var fristående områden.

Det var inte faktiska erövringar eller förvaltning av dessa områden, utan de uttryckte de europeiska stormakternas avtal, som fastställde gränserna de afrikanska staterna och följderna av uppdelningen är fortfarande aktuella. om Kartorna uttryckte ännu ej den afrikanska verkligheten. Uppdelningen var i första hand något som skedde på papperet som européerna därmed enades om som inflytelsesfärer och besittningar.

Uppdelningen på papper under 1880-talet blev sedan omvandlat till uppdelning på plats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *