Kristna drivs från Palestina

I MintPress News skriver Ramzy Baroud, 29 oktober 2019 om kristna i Palestina. Den palestinska kristna befolkningen minskar i alarmerande omfattning

Världens äldsta kristna samhälle flyttar någon annanstans och orsaken är Israel. Olika källor är överens om att antalet kristna invånare i Palestina sjunkit nästan tiofaldigt under de senaste 70 åren. De är nu 47 000 på den ockuperade Väst banken, Östra Jerusalem och i Gaza. På Västbanken bor 98% och mestadels i städerna Ramallah Betlehem och Jerusalem. För 70 år sedan var 86% av invånarna kristna i Betlehem. Men de har drivits från sin historiska stad och 2016 hade andelen minskat till ca 11 000.

Tillbakagången ökade efter Israels ockupation av Västbanken 1967 och särskilt efter byggandet av den illegala muren 2002. Delar av muren omringar Betlehem och isolerar staden från övriga Västbanken . Endast 13% av Betlehemsdistriktet är nu tillgänglig för palestinier.

Det finns inget belägg för att palestinska kristna lämnar på grund av spänningar mellan dem och deras muslimska bröder, visar bl a en intervju, december 2017, av 1 000 personer (hälften kristna och hälften muslimer), gjord av Dar al-Kalima University på Västbanken. Där framgår klart att de upplevde en hopplös situation som palestinier och de beskriver orsaken till detta vara pressen från den israeliska ockupationen, diskriminerande politik, godtyckliga arresteringar, konfiskering av mark.

Ramzy Baroud is a journalist, author and editor of The Palestine Chronicle. His last book is The Last Earth: A Palestinian Story (Pluto Press, London) and his forthcoming book is These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons (Clarity Press, Atlanta). Baroud has a Ph.D. in Palestine Studies from the University of Exeter. His website is www.ramzybaroud.net.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *