Den globala vapenförsäljningen 2018

Pressmeddelande från Stockholm International Peace Research Institute, 9 december 2019.

Det handlar om den globala vapenindustrins försäljning under 2018.

De hundra största företagens försäljning av vapen och militära tjänster under 2018 (kinesiska företag undantagna) uppgick till totalt 420 miljarder dollar, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år med 4,6%.

80 av vapenproducenterna på 2018 Top 100-listan var baserade i USA, Europa eller Ryssland.

Enorma summor i inkomster för det militärindustriella komplexet, vilket ju är en starkt bidragande orsak till de omfattande krig som nu förekommer i bl a Mellanöstern och den ökande geopolitiska spänningen i världen. /USA – Ryssland – Kina/

Dessa pengar kunde användas till vettigare ändamål. För att inte tala om den miljöförstöring de medför.

USA 246 miljarder dollar,

De fem första platserna innehas av företag baserade i USA: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon och General Dynamics, med en försäljning som utgör 59 procent av all vapenförsäljning av de topp 100. Den totala vapenförsäljningen på Top 100-listan uppgick till 148 miljarder dollar. Det är en ökning med 7,2% sedan 2017.

Ryssland 36,2 miljarder dollar

Den sammanlagda vapenförsäljningen för de 10 ryska företagen minskade sedan föregående år. Den totala försäljningen föll från 9,7% 2017 till 8,6% 2018.

Det ryska företaget Almaz-Antey stod på 9e plats bland Top 10 på listan. På 100-listan fanns 10 ryska företag.

Europa 102 miljarder dollar

Den sammanlagda vapenförsäljningen för de 27 europeiska företagen på Top 100-listan uppgick till 102 miljarder. Storbritannien stod för 35,1 miljarder, Frankrike för 23,2 miljarder

Israel och Turkiet 11,5 miljarder dollar

Tre israeliska vapenproducenter fanns på Top 100-listan med en total försäljning på 8,7 miljarder (2,1%)

Det fanns två vapenproducenter från Turkiet med en försäljning på 2, 8 miljarder dollar.

Detta är den första av tre förhandslanseringar av data hämtade från 2020 års SIPRI Yearbook. Under det första halvåret 2020 kommer statistik över internationell vapenhandelför 2019 att presenteras, med detaljer om försäljningar, överföringar och gåvor av större konventionella vapensystem och senare presenteras även data över de globala, regionala och nationella trenderna för världens militärutgifterunder 2019.Alla data kommer att ingå iden större publikationen, SIPRI Yearbook 2020, som kommer att publiceras senare under året.

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-12/2019_sipri_top_100_press_release_swe.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *