Dolda stödet till Libyens jihadister

Jag har hittat nedanstående sexsidiga inlägg av Alan J Kuperman

I nedanstående länk kan man läsa om Västvärldens hemliga stöd till jihadister i Libyen.

Från början framställdes oron i Libyen som fredliga protester inspirerade av den ”arabiska våren” i främst Tunisien och Egypten. Regimen påstods ha svarat med våld mot obeväpnade civila. Demonstranterna tvingades då motvilligt ta upp vapen i självförsvar. De kunde sedan efter någon vecka ta kontroll över östra Libyen, vilket fick Qaddafi att sätta in sina styrkor för att begå ”folkmord” av civila, vilket bara kunde stoppas med en intervention.

I verkligheten var upproret våldsamt från första dagen, regimen bekämpade beväpnade rebeller snarare än fredliga demonstranter och Qaddafi hotade inte ens retoriskt obeväpnade civila. Kuperman har efter flera års forskning kunnat konstatera detta genom hjälp av retrospektiva intervjuer och fragment av samtida rapporter. Sanningen är troligare att upproret styrdes av libyska islamistiska oppositionsgrupper ledda av islamistiska veteraner med krigserfarenhet från Afghanistan, Irak och Libyen

Detta faktum har dolts i åtta år. Den icke-islamistiska oppositionen dolde verkligheten eftersom de ville ha ett ingripande för att kunna störta Qaddaffi. De internationella nyhetsmedierna hakade omedelbart på och spred okritiska propagandan. Sedan svarade västerländska politiker med intervention, vilket gav rebellerna tillgång till ett stort utbud av flygmakt, vapen och utbildning. Rebellerna attackerade inledningsvis polisstationer med stenar och bensinbomber för att få skjutvapen. Sedan använde de detta materiel för att attackera arméns kaserner för att skaffa ännu tyngre vapen och pansarfordon, vilka de använde för att inta östra Libyens garnisoner och fyra flygbaser – allt under veckan 15 – 21 februari. Nato hjälpte i själva verket olika al-Qaida-grupperingar att ta över landet.

En fredlig demonstrationsdag planerades äga rum den 17 februari och den förbereddes veckor i förväg i huvudsak av den libyska diasporan. Men islamisterna planerade uppror innan några fredliga protester ägt rum. De var klara redan den 14 februari så revolten kunde sammanfalla med demonstrationsdagen ”Vreden Dag den 17e”. Qaddafis regim försökte föregripa demonstrationerna genom att fängsla en misstänkt arrangör i Benghazi den 15 februari. Detta utlöste för tidigt både pacifistiska och militanta uppror samma kväll. Den internationella uppmärksamheten inriktades från början på Benghazi, där de största icke-våld protesterna startade. Men betydelsefullare händelser inträffade i två mindre städer i östra Libyen – Derna och Beida, vilka båda var de historiskt viktigaste orterna med militanta islamister i Libyen. I Derna, där libyska jihadiska grupper hade störst koncentration i hela Libyen, var planer för attacker på säkerhetsinstitutioner klara den 14 februari.

Sammanfattning

I västra Libyen kunde Qaddafis styrkor bemästra upproret och avancera mot Benghazi som var rebellernas starkaste fäste. Inbördeskriget hade kunnat avslutats efter en månad. Men EU, USA och Nato ingrep för att stärka rebellerna och bombande urskiljningslöst landet, skickade militära ”rådgivare”, försåg rebellerna med vapen, trots att FN utlyst ett vapenembargo, som Väst ignorerade. Kriget förlängdes i sju månader med tusentals döda civila, förstörd infrastruktur och övertagande av Libyen oljekällor. I oktober dödades Qaddafi och Nato lämnade Libyen sönderslaget och i total kaos, som fortfarande råder åtta år efteråt. Nu råder krig mellan terrorister, krigsherrar, banditer och stridande politiska grupper. Nato och dess länder har inte på något sätt ställts till ansvar för mord på civila och Libyens förstörelse.

Tidschema de första dagarna

Feb 14

I staden Derna, en stad med stark koncentration av islamistiska militanter är planer klara för att attackera säkerhetsinstallationer.

I Derna fanns sedan länge den största koncentrationen av libyska jihadister i hela Libyen. Utarbetade attackplaner på säkerhetsinstallationer var klara för att sättas i verket.

Feb 15

Regimen fängslar arrangör av en planerad demonstrationsdag den 17 februari.

Utlöste för tidiga våldsamma attacker i östa Libyen Derna och Beida båda historiska epicentrum för islamistiska militanta samt i Benghazi med bensinbomber och stenar mot polisen och bränder. Polisen svarade med gummikulor och vattenkanoner. En typisk svarsaktion världen över. De flesta skadade var poliser.

Feb 16

Upproret fortsatta i Derna, Beida och Benghazi

I Derna tog rebellerna vapen bl a raketdriven granatkastare, flygplansartelleri, tunga anti-tank vapen, många Kalashinikov-gevär samt dödade fyra soldater och sårade 16 andra.

Beida hundratals demonstranter hade attackerat och satt eld på polisstationerna. Antalet demonstranter växte, avhoppade poliser och soldater, vilket gjorde möjligt att ”nästa dag” starta beväpnade attacker skaffa tunga 105mm anti-tankvapen.

Feb 17

Fredlig demonstrationsdag den 17 februari hade planerats veckor i förväg huvudsakligen av den libyska diasporan i Europa.

I Benghazi angrep och brände demonstranterna ytterligare polisstationer, och säkerhetsinstallationer. Inledde misslyckad attack mot stadens militärbas, den största i Östra Libyen. Regeringsstyrkor försvarade sig med målet att såra snarare än att döda.

Feb 18

Alla polisstationer och säkerhetsinstallationer i Benghazi nedbrända. Befriat fångar beslagtagit ytterligare vapen och ammunition. Poliser innebrändes i byggnader.

I Darna kom rebellerna över 70 militärfordon och brände säkerhetsinstallationer. De tog över staden. Fängslade och brände ihjäl libyska tjänstemän.

När Qaddafis säkerhetsstyrkor konfronterade obeväpnade demonstranter vid huvuddomstolen i Benghazi sköt de bara tårgas.

Feb 20

Regimen överlevde dessa våldsamma och fredliga protester i Benghazi i fem dagar, fram till ankomsten av bättre beväpnade islamister från öst.

Således, på bara en vecka, hade rebellerna erövrat hela östra kusten i landet och satt platsen för ett fullständigt inbördeskrig. Vid den tiden blev Qaddafi förlöjligad för att ha hävdat att upproret var en islamistisk komplott, men i efterhand visar bevisen att han hade rätt.

Källa: https://nationalinterest.org/feature/americas-little-known-mission-support-al-qaedas-role-libya-73271 August 13, 2019 America’s Little-Known Mission to Support Al Qaeda’s Role in Libya

LÄS MER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *