Krigsstrategier USA Ryssland

Thomas Röper 23 mars 2022

Artikelförfattaren jämför ryska krigs-strategier i Ukraina med USA:s .

Ryssland anklagas av väst för att avancera utan att ta hänsyn till civilbefolkningen.

Allmänt om krigsmål.

Främsta mål vid anfall är kontroll av luftrummet, därför är fiendens luftförsvar och flygvapen det första målet i moderna krig. Ett annat mål är den civila ström- och vattenförsörjningen. Motståndarens armé får det svårare, och civilbefolkningen drabbas hårt.

USA/Nato I Irak efter 3 dagars anfall är det attackerade landet utan el och vatten. USA/Nato erkänner öppet att man attackerat och förstört civila mål som vatten och el i sina krig.

De gav inga varningar om attack av militära mål i Jugoslavien eller i Irak.

Usa/Nato använder utarmat uran och utsätter området för strålning. Inget sådant av RY.

Ryssland: Inga större elavbrott rapporteras, vattenförsörjningen är intakt.

Det verkar som att ryssarna inte attackerar civil infrastruktur när det på något sätt är möjligt att undvika detta. De säger själva att de bara angriper militära mål. I krig går det inte att undvika civila offer. När ett militärt mål finns i ett bostadsområdet varnar Ryssland i förväg att attack kommer. Befolkningen kan sätta sig i säkerhet.

Mål med kriget

Västvärlden: när det USA-ledda Nato går i krig förklarar de alltid att målet är att ge landet frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Nato förklarar sig vara en försvarsallians. Men Jugoslavien, Irak, Libyen med fler länder har aldrig attackerat en Nato-medlem, Nato en attackallians och inte en försvarsallians. Ryssland, Vitryssland (och Kina) har stor anledning oroa sig för att Nato har kommit så nära deras gränser.

Då Nato aldrig uppnått sina krigsmål, kan man anta att de har andra mål. I Jugoslavien handlade det om USA: makt på balken, eftersom landet hade ett annat politisk system och inte ville underkasta sig USA. För Irak och Libyen handlade det om produktionslicenser för olja.

USA-ledda Natos verkliga mål har varit framgångsrika. Det har inte lett till demokrati, välstånd eller mänskliga rättigheter någonstans, men de geopolitiska och ekonomiska målen för krigen har uppnåtts.

Rysslands mål i Ukraina.

Ryssland ville ha slut på den antiryska hetsen i Ukraina och hindra ytterligare uppdelning mellan ukrainare och ryssar. Ryssland kommer inte att tvångsannektera områden där människor som inte vill tillhöra Ryssland bor.

För att undvika civila offer varnar Ryssland civilbefolkningen, när det kommer attacker mot et militärt föremål som befinner sig i civilt område

Rysslands skäl för kriget.

1. Vid en säkerhetskonferens i Munchen hotade Zelensky med att skaffa kärnvapen. Från sovjettiden har Ukraina allt som behövs för ändamålet. Ryssland bedömde detta som mycket farligt för dem och att det var en orsak till militärt våld.

2. USA förkastade Rysslands förslag om ömsesidiga säkerhetsgarantier. Det gällde också kravet att inte placera ut kärnvapen i Ukraina, vilket amerikanerna inte var villiga att avstå från. USA hade uttryckligen vägrat förhandla om dessa problem, varför Ryssland ansåg sig behöva överväga militärt våld.

3. Ryssland har ständigt uttryckt sin oro över USA:s biologiska vapenprogram i Ukraina, utan att det lett till någon reaktion i Ukraina eller USA. Det har nu avslöjats att de 25+ amerikanska biologiska vapenlaboratorierna i Ukraina inte bara forskat på biologiska vapen utan också varit intresserade av fågelarter som vandrar från Ukraina till Ryssland och tillbaka. Om dessa fåglar hade blivit infekterade med något skulle de ha tagit med sig det till Ryssland.

4. I åtta år har Ryssland väntat på att förhandlingarna om Donbass status inom Ukraina skulle ge resultat. Under flera år har Ukraina-regimen fått tunga vapen från väst, som man beskjutit civila i Donbass, Under fyra dagar innan Ryssland ingrep skjöts över 1500 granater varje dag. Detta var också en anledning att Ryssland inte ansåg sig kunna vänta längre.

Civila offer

Ukraina har under 8 år skjutit mot civilbefolkningen. De som lyckats fly från Mariupol säger att det är urkainska armén och främst Azovbataljonen som skjuter mot bostadsområden och på flyende människor. Författaren har en personlig vän som talat med dom som kommer från Mariupol. Han säger att alla ryska medierapporter som han kunnat kontrollera med sina egna källor har visat sig vara sanna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *