Indian Punchline om Hamas

Jag informerar om Hamas och Israel från vad som sägs i en artikel 29/11 2023 av M.K.Bhadrakumar länk Tread softly on Hamas — for good reason – Indian Punchline

En utdragen konfrontation med Hamas pågår. Hamas har ett massivt stöd i Gaza. I intervjuer har f d premiärministrar påstått att Netanyahu är ansvarig för Hamas uppgång och har finansierat rörelsen med qatariska medel Natanyahu har systematiskt stärkt Hamas för att fördjupa splittringen mellan de palestinska fraktionerna för att försvaga den palestinska myndighetens och dess president Mahmoud Abbas. Hans baktanke har varit att förhala varje fredsprocess och köpa tid för att projektet Greater Israel ska kunna slutföras.

Hamas, är en inhemsk palestinsk rörelse som uteslutande fokuserar på att få slut på den israeliska ockupationen. Hamas främjar palestinsk nationalism i en islamisk kontext. Det bekräftar att den palestinska myndighetens roll bör vara att tjäna det palestinska folket och skydda dess säkerhet, deras rättigheter och deras nationella projekt. Hamas betonar nödvändigheten av att upprätthålla oberoendet i det palestinska nationella beslutsfattandet och det palestinska folkets egenmakt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *