Två Mediebilder, Ukraina

https://www.lindelof.nu/medierna-vi-forvantas-lita-pa-och-de-andra

Har hittat denna sida från Knut Lindelöf, från den 17 februari 2013 om vad som informeras om Ukraina. Han följer de stora etablerade svenska medierna DN, SvD m fl, SR, SVT och deras rapportering sedan hösten 2013 med viss regelbundenhet, och i detalj dag för dag sedan 24 februari 2022. Han jämför den mediebild mot den som framkommer från alternativa media. Det är två varandra fullständigt repellerande världsbilder

MSM media-bild

Den ena sidan är de stora svenska medierna; DN, SvD och Public service . De styrs av ideologi och önskedrömmar.

Den goda demokratiska västvärlden står mot den onda autokratiska, Ryssland/Kina-världen. Med krig och terror ska autokratierna krossas, kosta vad det kost vill. Han redovisar ett DN-reportage om att Kristersson ska skicka vapen till Ukraina och Zelensky ska leverera frihet och full demokrati till resten av Europa. Ondskans imperium under Putin kommer snart att kollapsa. Kvällens Rapport kommer snart förmedla samma bild, säger han.

Han lyssnar på Radiokorrespondenterna i P1 med Joakim Pasasikivi, Martin Kragh och Maria Persson Löfgren i Moskva. Ryssarna är svaga trots sin numerära överlägsenhet och kommer snart att köra fast, medan ukrainarna är tappra, klyftiga, uthålliga och på sikt kommer de att knäcka ryssarna – bara västvärlden förser dem med de nödvändiga vapnen. Samma visa som vi hört nu i ett helt års tid. T o m Seynour Hersch stora avslöjande om att Biden helt utanför protokollen och formaliteterna i Vita huset beordrat spräningarna av Nord Stream-ledningarn har man lyckats förringa (om det överhuvudtaget tas upp) till en konspirationsteori från en djupt opålitlig journalist med konspirationsidéer,

Ukraina och Västvärlden saknar plan för det hela ska sluta och de kan inte enas om vad slutmålet för kriget är.

De andras bild.

Den andra sidan via radarparet Alexander Mercouris och Alexander Christoforou på The Duran samt de amerikanska alternativsajterna Consortium NewsMoon of AlabamaJimmy Dore Show på YouTube, Garland Nixonsteigan.noChris Hedges,

Från den alternativa mediesidan är man överens om att det egentligen är ett av USA framprovocerat krig mot Ryssland med Ukrainas manlig befolkning som soldtest och landet som slagfät. USA söker med hjälp av Nato och EU isolera och ekonomiskt knäcka Ryssand. Sprängningen av gasledningarna var en krigshandling mot en allierad för att för evigt skilja Tyskland från Ryssland, och avindustrialiseras Ukraina är utmattat med svårt prövade soldater och stor brist på vapen och ammunition. Efter enorma förluster retirerar man från en totalt överlägsen rysk krigsmakt.

Allt står nu och väger. Västvärlden kan inte få fram vapen och ammunition i den takt som krävs. Deras industri är inte skapad för krigsförhållanden, vilket gynnar Ryssland, som har mycket större industruell kapacitet att få fram soldater, vapen och ammunition. Ryssland kommer utan tvivel att vinna detta krig. USA, Nato och EU – inte minst Europas folk – kommer att få betala ett mycket högt pris. Nato är inte rustat för att ett krig med oavbrutet artillerikrig mot varanderas befästningar. Ukraina och Nato möter en krigsmakt med en strategi och taktik de inte förstår sig på.

Den stora skillnaden.

I de alternativa mediebilderna undersöker man konkreta förhållanden. Man går nära inpå vad som gäller på slagfältet, studerar noga alla sidor uttalande, propagandautspel, motiv och handlingar i detaljj, analyserar och vänder på alla stenar, Så formar man sin lägesbilde.

I DN, SvD, SR, SVT, Expressen m fl – alltså de etablerade medierna, de som allt fler nu kallar MSM (Main Stream Media) – styrs man av ideologi och önskedrömmar. Den ”GODA DEMOKRATISKA” Västvärlden står mot den ”ONDA AUTOKRATISKA” Ryssland/Kina-världen. Med krig och terror ska ”autokratierna” krossas, kosta vad det kosta vill

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *