Världens militärutgifter 2018

Sipri

Världens militär utgifter växte med 2,6% till 1 822 miljarder dollar (17 500 miljarder SEK) 2018.

De fem länderna med störst militära utgifter är USA 648 798 miljarder dollar, Kina 249 997 , Saudiarabien 67 555, Indien 66 510 och Frankrike 63 800 och deras globala militära utgifter utgifter utgjorde 60% av totalen. Se också nedan en lista på de femton med störst militärutgifter.

USA spenderar nästan lika mycket på sin militär 2018 som de följande åtta av de största utgiftsländerna kombinerade. Kina svarar för nästan 14% av världens militärutgifter. Kinas utgifter följer i stort BNP-utvecklingen och utgör 1,9% av BNP vilket det har gjort sedan 2013. Jämfört Kina använder USA 3,2% av BNP till militära utgifter.

De ryska militära kostnaderna minskade med 3,5% sedan 2017.

Saudiarabien använder överlägset mest av sin BNP till militära kostnader.

Femton länder med störst militära utgifter 2018 i storleksordning

Källa: Sipri 2018

 • USA 648 798$___ 35.65%___ 3.2 bnp
 • Kina 249 997$___ 13.72%___ 1.9 bnp
 • Saudiarabien 67 555$___ 3.71%___ 8.8 bnp
 • Indien 66 510$___ 6.65%___ 2.4 bnp
 • Frankrike 63 800$___ 3.50%___ 2.3 bnp
 • Ryssland 61 338$___ 3.37%___ 3.9 bnp
 • UK 49 997$___ 2.74 %___ 1.8 bnp
 • Tyskland 49 471$___ 2.72%___ 1.2 bnp
 • Japan 44 257$___ 2.36%___ 2.6 bnp
 • Italien 28 477$___ 1.56%___ 1.3 bnp
 • Brasilien 16 214$___ 0.89%___ 1.5 bnp
 • Australien 13 634$___ 0.75%___ 1.9 bnp
 • Turkiet 13 153$___ 0.72%___ 2.5 bnp
 • Kanada 12 218$___ 0.67%___ 1.3 bnp
 • Iran 2.7 bnp
 • % av alla världens militärutgifter = 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *