Svenskt deltagande i kolonialismens grymheter.

Jag har hittat en film om genocid i Kung Leopold II privata koloni i Kongo (RDC). En intressant del i filmen är att den beskriver hur Sverige aktivt deltog i i detta för lite mer än 100 år sedan. LÄNK

Det är alltså inte något nytt att Sverige i dag sedan år 2 000 är part i ständiga krig i fattiga länder. Officerare och soldater sänds ut av regeringen. Det finns och har funnits omkring 10 000 av dem i Afghanistan. Andra länder som kan nämnas är Irak, Libyen och Mali.

Kolonialismens kärna är att de överlägsna raserna har rätt att styra de underlägsna och att utnyttja dem. I slutet av 1800-talet delade Europa upp Afrika sinsemellan. Kongo som var resursrikt och stort som hela Västeuropa var ingen av de stora kolonialmakterna särskilt intresserade av. De hade nog av det som de redan tagit. Kung Leopold II av Belgien hade insett detta och byggt upp en verksamhet i Kongo och han fick landet som kungens privata område. Leopold lyckades med detta till stor del för att han framställde kolonin som ett frihandelsområde, där den makt som ville skulle kunna agera. Förmodligen orsak att Sverige deltog aktivt. Kungen hade förfinat sin propaganda att hans projekt var ett välgörenhetsprojekt och enbart syftade till att gynna invånarna och införa europeisk civilisation. Det var flera svenska missionärer från Missionsförbundet, som avslöjade de otroliga förhållandena som rådde. De som inte kunde producera tillräckligt av det han ville ha av i början elfenben och sedan naturgummi straffades hårt. Byar brändes, människor avrättades och deras huvuden röktes och sändes till kolonialadministratörerna. Händer och ben höggs av t o m på barn. Det var ett skräckvälde som sedan också avslöjades av missionärer från Svenska Missionsförbundet som fanns i Kongo. Bilder och vittnesmål publicerade i världen och nådde igenom Leopolds falska propaganda. Han tvingades sälja kolonin till Belgien 1908 och hade gjort sig en enastående förmögenhet på sin koloni. Förhållandena blev inte så mycket bättre under den belgiska eran i Kongo. Företag fick områden att utnyttja utan att belgiska regeringen höll någon större koll på det.

Att Sverige deltog i detta har hittills helt dolts och inte många kommer att ta upp det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *