Geopolitik, krig och hyckleri

Har kommit på ett inlägg från bloggaren Lars Bern om ”Globalisternas egen krigsmaskin.

Jag gör en sammanfattning

En vanlig föreställning är att USA med sin enorma krigsmakt och underrättelseapparat står för försvaret av demokrati och en fri värld. Men det är en helt galen föreställningen, att den amerikanska maktapparaten med uppåt tusen militära baser och tiotusentalsagenters runt om i världen skulle försvara demokrati och frihet. I själva verket har man vid upprepade tillfällen försvarat ”den styrande hyperförmögna elitens, de globala företagens och bankernas ekonomiska intressen” runt hela jorden.

I artikeln redogörs för olika händelser som avslöjar Väst hyckleri.

Chile 1973

CIA i nära samarbete med storföretaget ITT störtade den demokratiska regimen Allende i Chile 1973 som hotade ITT:s affärsintressen. Man ersatte Allende med en hänsynslös militärdiktatur.

Attentat mot World Trade Center 2001

Terrorismen var inte allt för omfattande då och sedan USA/NATO startat kriget mot terrorismen har den ökat med 6 500%. Nej, kriget mot terrorn handlade om att skaffa bättre kontroll över strategiskt viktiga naturresurser.

NATO-chefen Westley Clark har avslöjat (https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw) hur Pentagon redan 10 dagar efter attentatet 2001 hade färdiga utarbetade planer för angrepp på Irak och sex andra oljeländer (Afghanistan, Libanon, Iran Libyen, Syrien, Somalia) i Mellanöstern. Detta tyder knappast på att man varit överrumplad av attacken den 11 september 2001

Afghanistan 2001

Man var väl förberedd för att anfall mot de sju nämnda länderna och väntade uppenbarligen en händelse som skulle kunna motivera anfall. Afghanistan 2001 anfölls mindre än en månad efter attentatet mot WTC. Det påstådda målet med invasionen var att fånga Usama bin Ladin, utrota al-Qaida, och få bort talibanregimen och hade ingenting med någon varaktig frihet att göra. USA/NATO har f.ö. lierat sig med samma al-Qaida i försöken att störta Assadregimen i Syrien.

USA/Nato är fortfarande kvar. Svensk staten har ställt upp med svensk militär till enorma kostnader för vårt lilla försvar. Engagemanget utgör stöd till de stora globala företagsintressena.

IRAK 2003

Starka företagsintressen låg också bl a bakom USA: och UK:s illegala anfall på Irak 2003, vilket tidningen Independent avslöjade redan för sju år sedan (2011). https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/secret-memos-expose-link-between-oil-firms-and-invasion-of-iraq-2269610.html. Det är typiskt att verkligheten kommer fram ganska långt efter skadan skett. Hur fungerar de stora företagsägda nyhetsorganen, som skryter med sin undersökande, oberoende journalistik?

Anfallet handlade om att ta ifrån Sadam Hussein-regimen kontrollen över landets mycket stora oljeresurser, vilket tydligt framgår av de dokumenten som redovisades av tidningen Independent.

Anfallet motiverades med en lätt genomskådad False Flag som gick ut på att man hade bevis för att landet hade massförstörelsevapen. Vår egen inspektör hedersmannen Hans Blix har avslöjat bluffen.

Man har ännu inte fått kontroll över landet.

Libyen 2011

Landet ville ha sina oljeresurser för sig själv, för att användas till att bygga upp landet och ge medborgarna ett materiellt välstånd. Både Gaddafi och Hussein hade även markerat sitt oberoende mot USA genom att handla sin olja i andra valutor än USA-dollar

Återigen deltog svensk militär i dessa operationer i ett land som aldrig hotat vår säkerhet och aldrig skulle ha kommit att göra det.

Syrien

Efter misslyckandet med Irak-invasionen utarbetade USA en strategi för att störta den förhållandevis populäre härskaren Assad med hjälp av olika terrorgrupper. Man skapade ISIS. Motivet att man kämpade mot terrorism var i realiteten borta. Det misslyckades då ISIS terrorarmé begick bestialiska brott. USA/Nato försökte i det längsta ge sken av att man bekämpade ISIS, men när ryssarna ingrep på Syriens sida och satte stopp för ISIS framfart avslöjades deras fula spel. Man försökte iscensätta ”False Flag” operationer med kemvapen för att motivera direkta anfall på Assad-regimen.

IRAN 2019

Just nu försöker krigsmaskinen provocera fram ett liknande anfall på Iran som ju sköter sina oljekällor själva, vilket är en dödssynd i globalisternas ögon. I och med att Iran även är på väg att skaffa sig politisk kontroll över Irak har globalisterna nu två starka skäl att störta regimen där.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *