KRIM

Krims frigörelse följde internationella regler

Blogg: Vinden viskar mitt namn, lördag 28 mars 2015

Fram till 1954 tillhörde Krim Ryssland då Sovjetunionens dåvarande ledare Nikita Chrusjtjov, som var från Ukraina, gav bort halvön till Ukraina.
1991 hölls en folkomröstning om Krim ville bli en egen republik och 94% ville detta. Men mötte motstånd i Kiev och Krim blev en autonom del av Ukraina. Dess självständighet har genom åren urholkats.
2014 års folkomröstning visade att en majoritet ville bryta med Ukraina och återanslutas till Ryssland. Uppföljande undersökningar visar att en överväldigande majoritet inte ångrar beslutet. Oavsett vad man säger i väst, är det uppenbart att folkviljan har segrat på Krim.
Europeiska utrikesministrar inrättade 1991 en kommission kallad ”The Badinter Commision”. Den tog fram riktlinjer för hur nya stater kunde bildas i samband med Sovjetunionens sammanbrott.
Människor måste ha möjlighet att välja sin egen framtid. En folkomröstning skulle utgöra en sista test på folkviljan.
Krims frigörelse följde de kriterier som finns i kommissionens riktlinjer:
• Autonom provins med klara gränser
• Av tradition inte en del av Ukraina
• Motivera separationen genom en folkomröstning
• Folket utgjorde inte en minoritet inom området

http://oldwolf-vindenviskarmittnamn.blogspot.com/2015/03/krims-frigorelse-foljde-internationella.html

Se min sida om Ukraina

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *