Vad vår media INTE berättar om Ukraina

Inlägg hämtat från Global Politiks 10 01 2022

Artikel av Ted Snider, som har en doktorsexamen i filosofi och skriver om att analysera mönster i USA:s utrikespolitik och historia.

Annekteringen av Krim var inte en rysk handling av expansionistisk aggression eller intervention. Det var försvaret av en röd linje mot USA:s expansionism, som bröt ett grundläggande löfte från USA och Nato och mot en interventionistisk USA-stödd kupp. Ryssland har varit ovilligt att annektera Donbas och lyhört för majoritetens vilja att annektera Krim. USA hotas av Rysslands aktivitet, eftersom Ryssland har dragit gränsen och inte längre spelar en undergiven och samarbetsvillig roll i den USA-ledda världsordningen. Den östra Ukraina-ryska gränsen är den linje över vilken slaget om USA:s hegemoni utkämpas. Men västerländsk media kommer inte att berätta det för dig

1 NATO-löftet

Putin ber endast att Väst ska respektera de åtaganden som de redan gjort.

År 1990 försäkrade utrikesminister James Baker Gorbatjov, att om Nato fick Tyskland – en enorm eftergift – skulle Nato inte expandera en tum öster om Tyskland. Avhemligade dokument visar att att USA, Tyskland Storbritannien Frankrike med fler västmakter gav Ryssland samma löfte. 1997 lovade Clinton att även att efter att de hade utvidgat Nato långt österut de i alla fall inte skulle permanent stationera betydande stridsstyrkor där.

Vad media inte kommer att berätta, är alltså att Putin inte ber om några nya västerländska eftergifter. Han ber bara att väst respekterar de åtaganden som de redan har gjort.

2 Kuppen

Ukrainas president Janukovitj i respekterade val utsedda stod i februari 2014 inför valet av ekonomisk allians med EU eller med Ryssland. Ukrainarna var i stort för jämnt fördelade för vilken allians de skulle välja. Putin erbjöd Janukovitz möjlighet att välja både Ryssland och EU för hjälp. EU sade, med stöd av USA, att landet måste välja Europa eller Ryssland.

Med hjälp av nazistinspirerade kuppdemonstranter jagades sedan den valde presidenten bort från Ukraina och de invaderade parlamentet och många parlamentariker tvingades fly.

Så istället för att en rysk marionettpresident förråder sitt folk och överger en ekonomisk allians med Europeiska unionen till förmån för en ekonomisk allians med Ryssland, är det som media inte kommer att berätta, att katalysatorn för den nuvarande krisen var en amerikansk konstruerad och stödd kupp mot en demokratiskt vald president.

3 Anslutningen.

Sambandet mellan kuppen och NATO:s löfte att inte expandera österut. EU:s erbjudande var inte bara ett ekonomiskt erbjudande, det innebar också säkerhets-politiska villkor som skulle tvinga Ukraina till Nato.

Enligt Artikel 4 i EU:associeringsavtal med Ukraina syftar avtalet till ett allt djupare engagemang i det europeiska säkerhetsområdet. Artikel 7 talar om konvergens mellan säkerhet och försvar, och artikel 10 säger att ”parterna ska utforska potentialen för militärt och tekniskt samarbete”

Efter att EU:s Lissabonfördrag trädde i kraft 2009, måste alla nya EU-medlemmar anpassa sin försvars- och säkerhetspolitik till Nato. Dessutom har sedan 1989 varje ny EU-medlem också blivit medlem i Nato.

EU:s ekonomiska allians var ett aggressivt paket, som i sig gömde Natos expansion ända fram till Rysslands gräns. Media kommer inte att berätta det heller.

4 Vad Krim vill.

Kuppen i Ukraina ledde till den ryska annekteringen av Krim. Det var en defensiv reaktion på västerländskt intrång fram till den ryska gränsen, och en försvarsreaktion på förtrycket av rysktalande människor vid den ryska gränsen. En tydlig majoritet av Krims befolkning förespråkade och röstade för en union med Ryssland.

Långt ifrån att vara en handling av rysk aggression när de intog Krim, är vad media inte kommer att berätta, att Ryssland reagerade på västerländsk aggression och svarade på uppmaningen från majoriteten av befolkningen på Krim.

En annan anledning till krisen är att hittills har Ryssland ansetts vara en underordnad partner till Väst förklarar Alexander Lukins som är chef för institutionen för internationella relationer vid National Research University Higher School of Economics i Moskva. I alla oenigheter mellan Ryssland och USA, fram till dess, hade Ryssland kompromissat, och meningsskiljaktigheterna löstes ganska snabbt. ”Krisen i Ukraina och Rysslands reaktion på den har i grunden förändrat denna konsensus”, säger Lukin. ”Ryssland vägrade att följa reglerna.” Krim markerade slutet på den amerikanska hegemonins unipolära värld. Ryssland drog en gräns och hävdade sig som en ny pol i en multipolär världsordning. Det är därför USA är så hotat av Rysslands svar på händelserna 2014 och den amerikanska kuppen. Det är striden som USA:s hegemoni kommer att utkämpas om.

5 Vad Donbas och Ryssland vill.

Media överdriver hotet om en oprovocerad rysk invasion av Ukraina. Vad Ryssland helst vill är att inte invadera Ukraina.

I en folkomröstning har Donbasregionen (provinserna Donetsk och Luhansk) förklarat sig vilja vara en del av Ryssland, men Putin har avvisat upprepade förfrågningar om att acceptera territoriet som en del av Ryssland. Så länge Donbas är en del av Ukraina kan det rösta emot NATO-medlemskap; om Ryssland annekterar det, förlorar det den möjligheten.

En forskare från Freie Universität Berlin rapporterar att folk är långt ifrån enade i fråga om stödet för Nato-medlemskap. Det har ökat genom att inte längre inkludera ukrainare från de pro-ryska regionerna Krim och Donbas i undersökningarna.

Så den verkliga bilden som media inte kommer att berätta för dig är att Ryssland inte vill ha Donbas och att Donbas, och möjligen även Ukraina, inte vill ha Nato.

6 Hyckleri

2008 stödde USA Kosovos utbrytning (någon folkomröstning hölls aldrig) men de kallar Krims utträde för ett grovt brott mot internationell rätt från Rysslands sida.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *