Folkmordanklagelse torpederas

Artikel av Nury Vittachi, 26 juni 2021

Statistiker torpederar folkmordsanklagelse

Den medicinska statistikern Stuart Gilmour har förstört anklagelser om folkmord i Kinas Xinjiang provinsen. Han är professor och arbetar i Japan och har gjort otaliga forskningsprojekt i Kina med kinesiska akademiker.

Anti-Kina kampanjmakare Adrian Zenz har i rapport hävdat att skillnad mellan beräknad födelsetal från Uigur och det faktiska antalet bevisar att folkmord pågår. Men exakt samma fenomen kan observeras i flera länder, säger Dr Gilmour, professor i biostatistik. Han frågar sig om varje land i Asien begår folkmord på sitt eget folk.

Japan t ex har nästan en miljon färre födslar än projekterat för 10 år sedan. Pakistan har förhindrar 3,6 miljoner oplanerade/oönskade födslar sedan 2016. Det är farligt att presentera strategier för födelsekontroll som genocid.

Zenz påstår sig ha funnit av 2,5 % av var tusende vuxen kvinna i Xinjiang har steriliserats, vilket skulle bekräfta hans teori om genocid. Men han sätter inte in det i någon kontext.

Det förhåller sig nämligen så att i UK under 1990-talet var 5% av vuxna kvinnor steriliserade varje år och i nyligen genomförda undersökningar finns mellan 3 och 7% av Förenade Kungadömets kvinnor steriliserade.

USA använder Zenz påståenden i sin kampanj mot Kina. Men Zens kan inte läsa kinesiska och det framgår inte i hans rapport vem eller vilka som hjälpt honom med författandet. Akademiska undersökningar kräver listade källor, men sådana finns inte här. Detta hindrar inte att detta används i den anti-Kina kampanj som ständigt pågår i Väst.

Informationen i detta inlägg har jag hämtat från en intressant blogg i Hong Kong

används i den anti-Kina kampanj som ständigt pågår i Väst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *