Om Ukraina

Hansa29 juni, 2017Geopolitik

USA och Europa har länge dominerat världen. Jag tänker då på slavhandeln, kolonialismen och den följande ekonomiska dominans av länder och marknader. De utmanas nu mer och mer av växande ekonomier i länder som Kina, Indien, Ryssland.

Ryssland ses som ett geopolitiskt och strategiskt hot, eftersom de blockerar Washingtons egna maktpolitiska strävanden att bl a kontrollera olje- och naturgasreserver i sydvästra och centrala Asien, samt att bli dominerande i Eurasien. Där 60% av jordens befolkning bor och där det finns stora naturresurser. Ett från USA och EU självständigt Eurasien ses som hot.

Ukraina som till ytan är Europas näst största land ligger strategiskt nära Ryssland och det finns för ca 15 år sedan belätgg för USA:s inriktning på behovet av att destabilisera Ukraina för att förhindra Rysslands ökande inflytande. Ukraina har länge haft inrikes motsättningar mellan väst och östorienterade kretsar. Den ökande spänningen ledde till statskuppen i februari 2014 som länge förberetts av västvänliga kretsar i Ukraina samt USA och EU. I Ukraina ingicks den 20 februari 2014 en överenskommelse som stöddes av USA och EU, mellan den demokratiskt valda presidenten och oppositionen. En övergångsregering skulle styra landet i väntan på nyval.

Dagen efter genomfördes en statskupp med våld av högerextrema grupper. De fick genast stöd av USA och EU. Vi vet nu att massdödandet under statskuppen genomfördes av högerextrema grupper.

Ungefär 1/3 av Ukrainas invånare har ryskan som sitt modersmål, vilket kan förklara att efter statskuppen ställdes i de östra och södra delarna av Ukraina krav på federalisering men det avvisades av kuppregeringen. I Odessa genomfördes en massaker riktad mot människor som krävde självstyre i de sydliga och östra delarna av landet. En inre spänning övergick till inbördeskrig. Ryssland och USA m fl länder blandade sig i inbördeskriget.

Krims legitima parlament utlyste i detta läge en folkomröstning och en mycket stor majoritet röstade för utträde ur Ukraina. Väst anklagade genast Ryssland för folkrättsbrott. Likheterna mellan Krims utbrytning och Kosovo-fallet glömdes helt sonika bort. Principen om självbestämmande var helt plötsligt inte lika gällande i de bägge fallen. Senare objektiva opinionsundersökningar bekräftar att en stor majoritet stöder utträdet. 1991 års folkomröstning där 94,3% röstade för självständighet visar ju att strömningar mot att vara en del av Ukraina har existerat länge.

I april, direkt efter ett besök av CIA-chefen, inledde den ukrainska armén med hjälp av utländska legoknektar stormandet av Kramatorsk flygplats, Kriget i Östra Ukraina var ett faktum.

Ukrainas destabilisering kan också ses som ett brofäste för att om möjligt destabilisera de södra delarna av Ryssland. Natos militära uppbyggnad och ekonomiska sanktioner mot Ryssland motiveras ständigt med Ukrainakrisen.

Det mesta är hämtat från jinge.se-

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *